REKLAMA

INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy zamiany nieruchomości gruntowych z Gminą Lublin

2022-11-30 17:02
publikacja
2022-11-30 17:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-30
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną umowy zamiany nieruchomości gruntowych z Gminą Lublin
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 listopada 2022 roku spółka zależna od Emitenta tj. Interbud - Construction sp. z o.o. (Spółka Zależna) zawarła z Gminą Lublin umowę zamiany nieruchomości gruntowych (Umowa) zgodnie z którą Gmina Lublin przenosi na rzecz Spółki Zależnej nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni ok. 1,04 ha położone w Lublinie w dzielnicy Felin (Nieruchomości Gminy Lublin) w zamian za co Spółka Zależna przenosi na rzecz Gminy Lublin nieruchomości gruntowe należące do Spółki Zależnej o łącznej powierzchni ok. 1,35 ha zlokalizowane w Lublinie w dzielnicy Felin i ul. Relaksowej (Nieruchomości Spółki Zależnej).
Wartość Nieruchomości Spółki Zależnej ustalono na podstawie operatów szacunkowych na łączną kwotę ok. 4,47 mln zł netto, powiększonej o kwotę należnego podatku VAT tj. na łączną kwotę 5,51 mln zł. brutto. Wartość Nieruchomości Gminy Lublin ustalono na podstawie operatów szacunkowych na kwotę ok. 4,48 mln zł powiększonej o kwotę należnego podatku VAT tj. za łączną kwotę ok. 5,51 mln zł. brutto. W związku z wystąpieniem różnicy w wartości nieruchomości Spółka Zależna dopłaciła różnicę na rzecz Gminy Lublin.
Ponadto Emitent informuje, że w ramach transakcji z Gminą Lublin Spółka Zależna dokonała na rzecz Gminy Lublin darowizny nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Lublinie w pobliżu ul. Relaksowej i Kasztelańskiej o łącznej wartości ok. 0,46 mln zł.
Na pozyskanych Nieruchomościach Spółka Zależna planuje prowadzić nowe inwestycje mieszkaniowe.
Umowa zamiany nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych a jej pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-30 Tomasz Grodzki Prezes Zarządu Tomasz Grodzki
2022-11-30 Sylwester Bogacki Członek Zarządu Sylwester Bogacki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki