REKLAMA

INTELIWISE S.A.: Zwiększenie zaangażowania powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce InteliWise S.A.

2021-06-02 18:02
publikacja
2021-06-02 18:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021-06-02_Zawiadomienie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
INTELIWISE S.A.
Temat
Zwiększenie zaangażowania powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce InteliWise S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki InteliWise S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 02 czerwca 2021 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od p. Marka Górki _dalej „Akcjonariusz”_ o zwiększeniu jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez Akcjonariusza.

Zgodnie z zawiadomieniem:
W wyniku dokonania nabycia przez Akcjonariusza w dniu 01 czerwca 2021 r. 1.900 sztuk akcji Spółki _dalej „Transakcja”_ doszło do zwiększenia dotychczas posiadanego przez Akcjonariusza udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z 342.000 (4,99%) do 343.900 (5,01%).

Liczba akcji posiadanych przed Transakcją:
Przed dokonaniem Transakcji Akcjonariusz posiadał 342.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 4,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 342.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 4,99% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Liczba aktualnie posiadanych akcji:
Po dokonaniu Transakcji Akcjonariusz posiada 343.900 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 5,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 343.900 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 5,01% w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Szczegółowa treść zawiadomienia w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
2021-06-02_Zawiadomienie.pdf2021-06-02_Zawiadomienie.pdf Zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Marcin Strzałkowski Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki