REKLAMA

INTELIWISE S.A.: Zmiana stanu posiadania akcji powyżej progu 90% w ogólnej liczbie głosów w Spółce InteliWise S.A.

2022-07-04 18:56
publikacja
2022-07-04 18:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Efecte_Oyj_Zawiadomienie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-04
Skrócona nazwa emitenta
INTELIWISE S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji powyżej progu 90% w ogólnej liczbie głosów w Spółce InteliWise S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki InteliWise S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 04 lipca 2022 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa o ofercie”_, od Efecte Oyj z siedzibą w Espoo, w Finlandii _dalej „Akcjonariusz”_ o zmianie jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Zgodnie z zawiadomieniem:
W wyniku dokonania nabycia przez Akcjonariusza w dniu 01 lipca 2022 r. 6.175.244 akcji Spółki _dalej „Transakcja”_ doszło do zmiany stanu posiadania akcji Spółki powyżej progu 90% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Przed dokonaniem Transakcji Akcjonariusz posiadał 0 (zero) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,00 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 0 (zero) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,00 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Po dokonaniu Transakcji Akcjonariusz posiada 6.175.244 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 90,03 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 6.175.244 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 90,03 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki. Spółka jako spółka zależna od Akcjonariusza nie posiada akcji własnych.
Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.
Akcjonariusz nie posiada głosów z akcji Spółki, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.
Akcjonariusz nie posiada głosów z akcji Spółki, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Szczegółowa treść zawiadomienia w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Efecte Oyj_Zawiadomienie.pdfEfecte Oyj_Zawiadomienie.pdf Zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-04 Marcin Strzałkowski Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki