REKLAMA

INNO GENE S.A.: Zawarcie umowy lock-up na akcjach Emitenta

2021-07-28 16:52
publikacja
2021-07-28 16:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-28
Skrócona nazwa emitenta
INNO GENE S.A.
Temat
Zawarcie umowy lock-up na akcjach Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Inno-Gene S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 lipca 2021 r. zawarł umowę o czasowym ograniczeniu zbywalności akcji Emitenta („Umowa lock-up”) z Akcjonariuszem i Prezesem Zarządu Spółki panem Jackiem Wojciechowiczem.

Dyspozycja blokady dotyczy wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza akcji Emitenta tj. 2.348.379 (dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć), stanowiących 41,19% akcji w Spółce oraz taki sam procent w głosach na Walnym Zgromadzeniu i została przekazana do domu maklerskiego prowadzące jego rachunki maklerskie.

Na mocy Umowy lock-up Akcjonariusz zobowiązał się, że w okresie do 30 listopada 2021 r. nie będzie podejmował jakichkolwiek działań faktycznych lub prawnych zmierzających do rozporządzenia lub rozporządzających lub zmierzających do obciążenia lub obciążających posiadane przez Akcjonariusza akcje Spółki. W przypadku złamania niniejszych postanowień Akcjonariusz zobowiązał się do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości 1.000.000 zł (jeden milion złotych).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-28 Jacek Wojciechowicz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki