REKLAMA

I2 DEVELOPMENT S.A.: Częściowy, przedterminowy wykup obligacji serii H

2020-11-20 15:03
publikacja
2020-11-20 15:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-20
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Częściowy, przedterminowy wykup obligacji serii H
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 20 listopada 2020 roku Emitent dokonał częściowego, przedterminowego wykupu 4.000 sztuk obligacji serii H o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 4.000.000 zł (cztery miliony złotych). Częściowy, przedterminowy wykup został przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w Warunkach Emisji Obligacji będących załącznikiem do Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 26 września 2018 roku.

Emitent dokonał częściowego, przedterminowego wykupu Obligacji poprzez zapłatę na rzecz Obligatariusza za każdą wykupowaną Obligację Należności Głównej wraz z należnymi, a niezapłaconymi odsetkami wyliczonymi zgodnie z Warunkami Emisji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION:Current
report No. 59/2020 Date
of preparation: 2020-11-20Short
name of the issuer: i2 Development S.A.Subject:
Partial, early redemption of series H bondsLegal
basis: Article 17 para. 1 MAR - confidential informationThe
Management Board of i2 Development S.A. with its registered office in
Wrocław (the "Issuer") informs that on 20 November, 2020 the Issuer made
an partial, early redemption of 4,000 series H bonds with a nominal
value of PLN 1,000.00 (one thousand zloty) each and a total nominal
value of PLN 4,000,000 (four million zloty). The partial, early
redemption was carried out in accordance with the principles described
in the Terms and Conditions of Bonds Issue, attached to the Issuer's
Management Board Resolution of September 26, 2018.The
Issuer made an partial, early redemption of the Bonds by paying to the
Bondholder Main Receivable for each purchased Bond together with due and
unpaid interest calculated in accordance with the Terms of Issue.


Signatures of persons
representing the Company:


2020-11-20   Marcin
Misztal   President of
the Management Board


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-20 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki