REKLAMA
NIE PRZEGAP

I po kryzysie? Czy Polsce nie grozi już recesja?" - debata w Biurze Informacyjnym PE w Polsce

2014-02-24 12:41
publikacja
2014-02-24 12:41

Czy Unia Europejska ma już kryzys za sobą? Czy wyciągnęła naukę z doświadczenia i zabezpieczyła się przed powtórzeniem sytuacji? Jaka przyszłość rysuje się przed polską gospodarką? Odpowiedzi na te pytania szukali eksperci zaproszeni przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce na debatę "I po kryzysie? Czy Polsce nie grozi już recesja?".

Uczestnicy dzisiejszej dyskusji byli dalecy od zgody w prognozowaniu przyszłości polskiej gospodarki. Ekonomista i analityk, szef Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego NWAI, Janusz Jankowiak przekonywał, że w Europie i na świecie pojawiają się kolejne czynniki ryzyka, które mogą negatywnie wpłynąć na sytuacje Polski. Jego zdaniem, obecne wydarzenia na Ukrainie mogą bardzo negatywnie odbić się na sytuacji gospodarek z nią powiązanych, takich jak Rosja i Kazachstan oraz spowodować masowe wycofywanie się inwestorów z rynków wschodzących, w tym także z Polski. "Nierezydenci inwestowali duże kwoty także w mało płynne aktywa, jednak będą się pozbywali przede wszystkim instrumentów o dużej płynności, czyli m.in. aktywów w Polsce" - ostrzegał Jankowiak.

Główny ekonomista Polskiego Banku Przedsiębiorczości Ignacy Morawski przekonywał z kolei, że negatywne czynniki, którym polska gospodarka stawiała czoła w ostatnich latach - recesja w strefie euro, procykliczna polityka makroekonomiczna, utrzymywanie wysokich stóp procentowych - już ustępują, co stwarza szanse na znaczny wzrost gospodarczy. W jego opinii, Polska może liczyć na wzrost 3,4% PKB w tym roku i 4% w przyszłym.

Prof. Małgorzata Zaleska, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego zastanawiała się, jakie lekcje Europa wyciągnęła z kryzysu i jak długo będą one pamiętane. Jej zdaniem, najważniejszą reakcją Unii są działania na rzecz stworzenia pełniejszej unii gospodarczej i walutowej oraz pogłębianie integracji strefy euro, których jednym z elementów jest negocjowana obecnie przez Parlament Europejski i Radę UE unia bankowa. Zdaniem prof. Zaleskiej, słabością nowych rozwiązań jest budowanie kolejnych organów i komplikowanie struktury podejmowania decyzji. "Może to doprowadzić do sytuacji, w której jeden bank będzie podlegał pięciu różnym nadzorom" - mówiła prof. Zaleska.

Zdaniem prof. Elżbiety Mączyńskiej ze Szkoły Głównej Handlowej, odpowiedzi na pytania o przyszłość gospodarki są trudne, bo świat żyje obecnie w okresie przełomu cywilizacyjnego, gdy gospodarka oparta na przemyśle jest zastępowana przez gospodarkę opartą na informacji. Kwestionowana jest przydatność dotychczasowych metod analizy ekonomicznej do opisu nowej rzeczywistości, w tym podstawowy wskaźnik - wartość Produktu Krajowego Brutto. "Także Parlament Europejski w jednej ze swoich rezolucji mówił o przejściu do nowego modelu gospodarczego, nieopartego o wysokość PKB" - mówiła prof. Mączyńska. Jej zdaniem nową gospodarkę powinny opisywać wskaźniki związane z jakością życia, w tym oparte na wysokości stopy bezrobocia.

Debata "I po kryzysie? Czy Polsce nie grozi już recesja?" była piątą i ostatnią z cyklu debat organizowanych w ramach kampanii informacyjnej PE przed wyborami europejskimi, dotyczących najważniejszych wyzwań i problemów w UE.

Więcej informacji:

Reformy gospodarcze i finansowe parlamentu Europejskiego

Źródło:
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~gazda
Zdanie prof. Elżbiety Mączyńskiej ze Szkoły Głównej Handlowej jest dla mnie najbardziej realnym i obiektywnie wpisującym się w "New World Order", który już nabiera tempa.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki