REKLAMA

HEMP & HEALTH S.A.: Zawarcie umowy o poufności i zakazie konkurencji oraz rozpoczęcie negocjacji dotyczących ustalenia warunków importu marihuany medycznej z Kanady

2022-08-08 10:54
publikacja
2022-08-08 10:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-08
Skrócona nazwa emitenta
HEMP & HEALTH S.A.
Temat
Zawarcie umowy o poufności i zakazie konkurencji oraz rozpoczęcie negocjacji dotyczących ustalenia warunków importu marihuany medycznej z Kanady
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów ESPI nr 14/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. oraz ESPI nr 16/2022 z dnia 28 czerwca 2021 r., Zarząd Hemp&Health S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że z dniem 8 sierpnia 2022 r. zawarł trójstronną umowę o poufności i zakazie konkurencji (Umowa) z kanadyjską firmą pozyskującym dla Emitenta dostawców surowca farmaceutycznego pochodzenia konopnego (Agent) oraz kanadyjskim producentem w/w surowca farmaceutycznego (Producent).

Agent ma za zadanie poszukiwać na rynku Ameryki Północnej oraz Południowej możliwie najlepsze oferty surowca farmaceutycznego pochodzenia konopnego pod postacią suszu oraz ekstraktów zawierających pełną gamę produktów od 10% do 30% THC (Produkty), czyli tzw. marihuany medycznej oraz pozyskiwanie dokumentacji oraz wsparcie procesu uzyskania przez Hemp&Health licencji na import marihuany medycznej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL), jak również w innych krajach Unii Europejskiej.

Celem nawiązania współpracy oraz podpisania kolejnej umowy dotyczącej importu marihuany medycznej jest dywersyfikacja dostawców oraz producentów z różnych kontynentów, co pozwoli Emitentowi zmniejszyć ryzyko utraty możliwości importu i sprzedaży Produktów w przypadku nieprzewidzianych okoliczności związanych z produkcją lub dostawą Produktów od jednego z dostawców. Przedmiotowa Umowa dotyczy importu marihuany medycznej z Kanady. Przedmiotem umowy jest zachowanie w poufności wszelkich informacji ujawnionych przez strony w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia. Umowa obowiązuje przez okres 5 lat. Zawarcie Umowy nie rodzi po żadnej ze stron zobowiązań finansowych, natomiast jest pierwszym formalnym etapem w negocjacjach związanych z rozpoczęciem współpracy Emitenta, Agenta i Producenta.

Zarząd zaznacza, iż rozpoczęcie dystrybucji marihuany medycznej jest strategicznym celem działalności Emitenta oraz będzie miało istotny wpływ na zwiększenie przychodów Emitenta Zarząd przewiduje iż w początkowym okresie po rozpoczęciu dystrybucji import Produktów wyniesie co najmniej 120 kg na miesiąc. Zarząd zaznacza, iż w chwili obecnej wzrasta zapotrzebowanie na marihuanę medyczną w polskich aptekach oraz nie wyklucza możliwości sprzedaży Produktów z wysoką zawartością THC w innych krajach Unii Europejskiej.

O dalszym procesie dotyczącym podpisania umowy, rejestracji Produktów w URPL oraz innych istotnych zdarzeniach związanych z procesem dystrybucji Produktów w Polsce, Emitent będzie informował na bieżąco w stosownych raportach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-08 Radomir Woźniak członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki