9,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Helio SA (HEL)

Nieoczekiwany charakter danych finansowych w I kwartale 2019/2020

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-02
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Nieoczekiwany charakter danych finansowych w I kwartale 2019/2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że po dokonanej analizie wstępnych danych finansowych za pierwszy kwartał roku obrotowego 2019/2020 (tj. lipiec – wrzesień 2019) należy spodziewać się za przedmiotowy okres przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 35 mln zł względem 24.565 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego (tj. lipiec – wrzesień 2018). Mimo wysokiej dynamiki wzrostu sprzedaży (powyżej 40% r/r), należy się liczyć ze spadkiem o ok. 7 p.p. rentowności brutto ze sprzedaży. Obniżenie ww. wskaźnika było efektem przede wszystkim panujących wysokich presji cenowych w branży, będących konsekwencją uprzednich podwyżek na rynku surowcowym. Spółka poprzez efekt ekonomi skali dążyła zatem do przekroczenia progu rentowności w niszowym dla działalności Emitenta kwartale. Struktura odbiorców nie uległa przy tym istotnym zmianom.

Jednocześnie Zarząd Emitenta przypomina, że z uwagi na sezonowość branży, w tym stosunkowo nieduży udział przychodów ze sprzedaży pierwszego kwartału roku obrotowego w całorocznej sprzedaży Spółki, utrzymanie tak wysokiej dynamiki sprzedaży w kluczowych kwartałach świątecznych jest mało prawdopodobne z uwagi na efekt wysokiej bazy. Za normę dla działalności Emitenta wciąż należy uznawać fluktuację przychodów ze sprzedaży na poziomie plus-minus kilku-kilkunastu procent r/r w poszczególnych kwartałach roku obrotowego.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy osiągnięcia przez Spółkę w danym okresie sprawozdawczym przychodów ze sprzedaży istotnie odbiegających od danych za analogiczny okresu roku poprzedniego. Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych Spółki zostaną przekazane w raporcie kwartalnym za I kwartał roku obrotowego 2019/2020, który Spółka opublikuje w dniu 29 listopada 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-02 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.