REKLAMA

Grupa Budimex szacuje, że miała w pierwszym półroczu 2021 roku 728,95 mln zł zysku netto

2021-07-26 08:20, akt.2021-07-26 11:36
publikacja
2021-07-26 08:20
aktualizacja
2021-07-26 11:36
Grupa Budimex szacuje, że miała w pierwszym półroczu 2021 roku 728,95 mln zł zysku netto
Grupa Budimex szacuje, że miała w pierwszym półroczu 2021 roku 728,95 mln zł zysku netto
fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Budimex z optymizmem patrzy na najbliższe kwartały, spodziewa się poprawy rocznej dynamiki przychodów w drugiej połowie 2021 roku - poinformował prezes Artur Popko. Spółka zakłada utrzymanie "dobrej rentowności" portfela zamówień w perspektywie przynajmniej kilku kwartałów. W planie jest wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok.

Grupa Budimex szacuje, że miała w pierwszym półroczu 2021 roku 728,95 mln zł zysku netto w porównaniu do 114,5 mln zł przed rokiem. Jak podano, zysk netto z działalności kontynuowanej (budowlanej i usługowej) w pierwszym półroczu 2021 roku wyniósł 208,4 mln zł wobec 64,8 mln zł rok wcześniej. Zysk netto z działalności zaniechanej (deweloperskiej) wyniósł z kolei 520,5 mln zł w porównaniu do 49,7 mln zł rok wcześniej.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników Grupy Budimex w pierwszym półroczu 2021 roku. Pomimo trudnych warunków rynkowych odnotowaliśmy znaczący wzrost zysku brutto Grupy w ramach działalności kontynuowanej (czyli budowlanej i usługowej) z 91 milionów złotych w pierwszym półroczu 2020 roku do 260 milionów złotych w pierwszym półroczu 2021 roku przy jednoczesnym wzroście rentowności z 2,6 proc. do 8 proc." - poinformował w komunikacie prasowym prezes Artur Popko.

"Tak dobry rezultat jest efektem poprawy wyniku części budowlanej, usługowej, a także rozliczenia wyniku na transakcjach pomiędzy segmentem budowlanym i deweloperskim w wysokości 68 milionów złotych w związku ze sprzedażą Budimex Nieruchomości" - dodał.

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów wyniosły w pierwszym półroczu 2021 roku 3241,1 mln zł w porównaniu do 3460,2 mln zł rok wcześniej. Zarząd z optymizmem patrzy na najbliższe kwartały.

"Analizując aktualny portfel, zlecenia z szansą na podpisanie i nasz harmonogram robót spodziewamy się, że druga połowa roku przyniesie poprawę rocznej dynamiki przychodów ze sprzedaży" - poinformował prezes Popko.

Jak wskazał, ciągle dużą niewiadomą jest dalszy przebieg pandemii i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarki, w tym na dostępność kadry i ciągłość dostaw.

"Dlatego cały czas dokładnie monitorujemy sytuację i na bieżąco weryfikujemy nasze założenia operacyjne. W obliczu istotnych wahań cen materiałów skoncentrujemy się na kontroli i optymalizacji kosztów, która pozwoli zminimalizować wpływ negatywnych czynników rynkowych i w konsekwencji umożliwi osiągnięcie rentowności powyżej wskaźników rynkowych" - poinformował prezes.

Spółka podała, że spadek przychodów ze sprzedaży w pierwszej połowie roku wynika z faktu, że kilka istotnych zleceń z obszaru drogowego znajduje się obecnie w fazie projektowania lub spółka oczekuje na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

"Powoduje to, że produkcja na takich kontraktach jest relatywnie niewielka. Ponadto obserwujemy spadek wolumenów w segmencie budownictwa ogólnego, gdzie, mając na uwadze aktualny portfel i kontrakty w poczekalni, liczymy na wzrosty w drugiej połowie roku" - powiedział prezes.

Sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex wyniosła w pierwszym półroczu 3029 milionów złotych (-10,4 proc. rdr). Rentowność brutto segmentu wyniosła 4,8 proc. wobec 2,2 proc. przed rokiem.

"Odczuwamy obserwowany istotny wzrost cen materiałów. Jednak dzięki mechanizmom częściowej indeksacji, a także naszej polityce zabezpieczania cen kluczowych asortymentów i ostrożnemu podejściu do ofertacji, na większości projektów jesteśmy w stanie utrzymać planowaną pierwotnie marżę kontraktową. Dodatkowo, ze względu na zakończenie trudnych kontraktów energetycznych, zakładamy utrzymanie dobrej rentowności portfela zamówień w perspektywie przynajmniej kilku kwartałów" - poinformował prezes.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec pierwszego półrocza 2021 roku wyniósł 12,97 mld zł w porównaniu do 11,56 mld zł na koniec pierwszego półrocza roku 2020. Wartość kontraktów podpisanych przez grupę w pierwszych sześciu miesiącach roku wyniosła 2,92 mld zł w porównaniu do 3,82 mld zł przed rokiem.

"W pierwszym półroczu 2021 roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości 2.923 milionów złotych, natomiast w +poczekalni+ mamy kolejne zlecenia warte przeszło 3 miliardy złotych. To mniejszy poziom niż rok wcześniej, ale naszym priorytetem, niezmiennie, jest dbanie o rentowność portfela zamówień. Największe projekty z szansą na podpisanie to linia kolejowa E75 Białystok – Ełk (587 milionów złotych, wybór najkorzystniejszej oferty) oraz droga ekspresowa S6 Leśnice – Bożepole Wielkie (584 miliony złotych, wybór najkorzystniejszej oferty)" - poinformował prezes Popko.

"Po uwzględnieniu kontraktów w poczekalni, które planujemy podpisać w najbliższych miesiącach, mamy w dużej mierze zabezpieczony front robót do końca 2022 roku. Dlatego selektywnie podchodzimy do nowych ofert, rzetelnie i odpowiedzialnie kalkulując kosztorysy, szczególnie w otoczeniu dynamicznie zmieniających się cen" - dodał.

Przychody Grupy FBSerwis, będącej kluczowym aktywem w ramach obszaru usług, wyniosły 359 milionów złotych i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 29,8 proc. Marża brutto segmentu usługowego wzrosła rdr do 15,3 proc. z 11,3 proc.

"Jest to efekt większych wolumenów w segmencie zagospodarowania odpadów. Zysk brutto wyniósł 53 miliony złotych w porównaniu do 35 milionów złotych w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Patrzymy optymistycznie na potencjał wynikowy i perspektywy rozwoju Grupy FBSerwis w najbliższym czasie. Grupa systematycznie poprawia rentowność i zwiększa poziom przychodów ze sprzedaży" - poinformował prezes Budimeksu.

Celem jest, aby do 2025 roku Grupa FBSerwis osiągnęła przychody rzędu miliarda złotych m.in. dzięki akwizycjom.

"Aktualnie analizujemy kilka projektów, głównie tych zwiększających potencjał spółki w obszarze zagospodarowania odpadów. Możliwe, że do końca tego roku przeprowadzimy jedną z takich akwizycji" - poinformował Popko.

Na koniec czerwca 2021 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, wyniosła 2798 mln zł. Pozycja gotówkowa netto grupy wyniosła 1903 mln zł.

"Wysokie saldo pozycji gotówkowej, uwzględniające środki pozyskane ze sprzedaży Budimex Nieruchomości, zachęca nas do analizy możliwości wejścia w nowe przedsięwzięcia, w tym w projekty farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych, gdzie mamy już doświadczenie jako generalny wykonawca. Analizujemy pierwsze takie projekty patrząc przy tym na wymagane zaangażowanie kapitałowe, rentowność, ryzyka oraz potencjalne synergie, które wniosłyby do Grupy Budimex" - poinformował prezes Popko.

"Konsekwentnie pracujemy nad pozyskaniem pierwszych kontraktów na rynkach ościennych, za nami pierwsze złożone oferty. Stawiamy przede wszystkim na kontrakty drogowe i kolejowe, a oferty składamy w pierwszej kolejności na Słowacji, w Czechach i Niemczech. Dążymy do realizacji inwestycji o wartości kilkaset milionów złotych rocznie, co pozwoli powiększyć i jednocześnie zdywersyfikować nasze portfolio w obszarze budowlanym" - dodał.

Spółka planuje też wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok.

"Jednostkowy zysk netto Budimex SA za pierwsze półrocze wyniósł 762 miliony złotych. Zamierzamy wypłacić maksymalnie połowę tej kwoty, czyli nie więcej niż 381 milionów złotych" - poinformował prezes Budimeksu. (PAP Biznes)

sar/ mfm/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki