REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

GPW: zawieszenie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki CALL CENTER TOOLS SA

2018-09-28 19:40
publikacja
2018-09-28 19:40

Uchwała Nr 1015/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki CALL CENTER TOOLS S.A.

§ 1

1. Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki CALL CENTER TOOLS S.A. ("Spółka"), oznaczonymi kodem "PLCCTLS00017", w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect - do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu spełnienia przez Spółkę poniższych warunków:

1) powołania osób uprawnionych do prowadzenia spraw i reprezentowania Spółki, stosownie do wymogów wynikających z właściwych przepisów prawa

oraz postanowień statutu Spółki,

2) przekazania do publicznej wiadomości przez Spółkę, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, raportu bieżącego/raportów bieżących,

o powołaniu osób, o których mowa w pkt 1), zgodnie z postanowieniami przepisów § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,

3) przekazania Giełdzie kopii odpisu z rejestru przedsiębiorców potwierdzającego ujawnienie w rejestrze osób, o których mowa w pkt 1).

2. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie

na akcje spółki CALL CENTER TOOLS S.A. mogą być przyjmowane, anulowane

i modyfikowane.

§ 2

W przypadku ziszczenia się przesłanek formalnych umożliwiających wznowienie obrotu akcjami spółki CALL CENTER TOOLS S.A. na rynku NewConnect informacja

o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości

w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki