REKLAMA

GOVENA LIGHTING S.A.: Aktualizacja informacji o spełnieniu kryteriów wyboru projektu do dofinansowania

2020-11-30 18:08
publikacja
2020-11-30 18:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-30
Skrócona nazwa emitenta
GOVENA LIGHTING S.A.
Temat
Aktualizacja informacji o spełnieniu kryteriów wyboru projektu do dofinansowania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Govena Lighting S.A. z siedzibą w Toruniu ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu ESPI nr 15/2019 z dnia 24.09.2019 r., którym poinformowano o spełnieniu kryteriów wyboru projektu poprzez uzyskanie wymaganej liczby punktów w związku z wnioskiem o dofinansowanie projektu "Program operacyjny Inteligentny Rozwój" projektu "Opracowanie nowatorskich obudów prototypowych zasilaczy i transformatorów dedykowanych dla oświetlenia LED", informuje o dalszym oczekiwaniu na podpisanie umowy na dofinansowanie projektu oraz o wydłużeniu terminu realizacji projektu do dnia 28.02.2022r . Pierwotnie termin realizacji projektu został wskazany na okres od 01.10.2019 r. do 30.11.2020 r.
Przedmiotem projektu jest opracowanie nowych obudów do innowacyjnych zminiaturyzowanych zasilaczy i transformatorów o szerokim zakresie mocy. W wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną dwa kompletne, innowacyjne produkty: zminiaturyzowana rodzina zasilaczy LED o mocy 30W-60W oraz transformator z napięciem wejściowym 110V.
Celem projektu jest wdrożenie na rynek innowacyjnych zasilaczy i transformatorów stanowiących osprzęt elektroniczny dla oświetlenia LED/OLED. Wdrożenie na rynek nowych produktów spełniać będzie bieżące potrzeby i trend związany z miniaturyzacją osprzętu elektroniki oświetleniowej przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich funkcji oraz szerokim zakresie mocy. Wdrożenie wyżej opisanych innowacji umożliwi Emitentowi osiągnięcie m.in. wyższego poziomu innowacyjności firmy, rozszerzenie oferty czy podniesienie poziomu konkurencyjności firmy wśród konkurencji.
Podstawowym źródłem finansowania projektu będą środki własne spółki z bieżącej sprzedaży produktów i usług. Jako źródło dodatkowe Emitent wskazał środki pozyskane z emisji akcji. Całkowity koszt projektu wynosi 1 028 280,00 zł, wydatki kwalifikowalne wynoszą 836 000,00 zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi 400 600,00 zł, co stanowi 47,92% kwoty wydatków kwalifikowalnych. Pozytywna ocena merytoryczna wniosku i tym samym spełnienie kryteriów wyboru projektu do dofinansowania nie jest jednoznaczna z zawarciem umowy o dofinansowanie. Emitent poinformuje o zawarciu bądź odstąpieniu od zawarcia umowy w odrębnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-30 Marcin Szymański Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki