REKLAMA
PIT 2023

GOBARTO SA: GOBARTO S.A. – zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2023

2023-10-09 13:47
publikacja
2023-10-09 13:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
GOBARTO SA
Temat
GOBARTO S.A. – zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2023
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W oparciu o § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 roku) (dalej: Rozporządzenie), Zarząd Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent), informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku zawierającego kwartalną informację finansową jednostki dominującej, o której w mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia. Raport ten zostanie opublikowany 16 listopada 2023 roku a nie 23 listopada 2023 roku, jak Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 1/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-09 Marcin Śliwiński Prezes Zarządu
2023-10-09 Rafał Oleszak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki