REKLAMA

GLOBAL HYDROGEN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 MAR (transakcja wykonana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze)

2023-09-22 21:06
publikacja
2023-09-22 21:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2023-09-22_zawiadomienie_DZawadzki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-22
Skrócona nazwa emitenta
GLOBAL HYDROGEN S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 MAR (transakcja wykonana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze)
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Global Hydrogen Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 września 2023 r. otrzymał od spółki ANDREBLE Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. z Prezesem Zarządu Spółki Panem Danielem Zawadzkim, zawiadomienie złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE o nabyciu akcji Spółki przez ANDREBLE Limited poza systemem obrotu. Pełna treść otrzymanego zawiadomienia znajduje się w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
2023-09-22_zawiadomienie_DZawadzki.pdf2023-09-22_zawiadomienie_DZawadzki.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-22 Marcin Peszyński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki