REKLAMA

GLOBAL HYDROGEN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progów w ogólnej liczbie głosów

2023-09-22 21:02
publikacja
2023-09-22 21:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2023-09-22-zawiadomienie-ANDREBLE.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-22
Skrócona nazwa emitenta
GLOBAL HYDROGEN S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progów w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Global Hydrogen Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 22 września 2023 r. na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) otrzymał od spółki pod firmą ANDREBLE Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr zawiadomienie dotyczące nabycia przez ANDREBLE Limited 5.900.000 (pięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji Spółki, reprezentujących łącznie 50,34 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 50,34 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed dokonaniem transakcji ANDREBLE Limited nie posiadała akcji Spółki. Kopia zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
2023-09-22-zawiadomienie-ANDREBLE.pdf2023-09-22-zawiadomienie-ANDREBLE.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-22 Marcin Peszyński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki