GLG PHARMA S.A.: Otrzymanie pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej dotyczącej badania klinicznego w ramach projektu TNBC.

2018-04-10 15:11
publikacja
2018-04-10 15:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2018
Data sporządzenia: 2018-04-10
Skrócona nazwa emitenta
GLG PHARMA S.A.
Temat
Otrzymanie pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej dotyczącej badania klinicznego w ramach projektu TNBC.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2018, dotyczącego akceptacji raportu częściowego za etap IIa prac objętych umową z dnia 16 października 2017 r. w zakresie realizacji projektu TNBC („Umowa”, raport bieżący ESPI nr 17/2017), w którym wskazano, iż w efekcie realizacji prac objętych etapem IIa przygotowano i złożono w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) wszystkie dokumenty wymagane do rejestracji badania oraz złożono do Komisji Bioetycznej wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania zgody na prowadzenie badania, Zarząd GLG Pharma S.A. informuje, że w dniu 10 kwietnia 2018 r. otrzymał od Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pozytywną opinię w sprawie przeprowadzenia eksperymentu medycznego pt. „Otwarte badanie fazy I/II w celu oceny bezpieczeństwa, tolerancji i ustalenia zalecanej dawki dla fazy II (RP2D) GLG-801 u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi (faza I) oraz oceny bezpieczeństwa, tolerancji i aktywności przeciwnowotworowej GLG-801 u pacjentów z przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi i aktywnym STAT3 (faza II)”.

Uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej było jednym z dwóch warunków na rozpoczęcie III etapu realizacji prac, o których mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 17/2017. Warunkiem pozostającym do spełnienia jest uzyskanie zezwolenia na rozpoczęcie badania klinicznego z URPL.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-10 Piotr Sobiś Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki