REKLAMA

GETIN: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

2021-04-30 14:16
publikacja
2021-04-30 14:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_19_2021.04.30_pl_ZAL_1_Ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_19_2021.04.30_pl_ZAL_2_Projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 maja 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (dalej: „ZWZ”), które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Emitenta przy ul. Gwiaździstej 66 o godzinie 12:00, a także projekty uchwał mające być przedmiotem obrad ZWZ.
Jednocześnie Emitent informuje, że dopuścił możliwość udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia (Dz.U. z 2020 r., poz. 2080, t.j. ze zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757 ze zm.).
Załączniki
Plik Opis
RB_19_2021.04.30_pl_ZAL_1_Ogłoszenie.pdfRB_19_2021.04.30_pl_ZAL_1_Ogłoszenie.pdf Ogłoszenie
RB_19_2021.04.30_pl_ZAL_2_Projekty uchwał.pdfRB_19_2021.04.30_pl_ZAL_2_Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2021-04-30 Krzysztof Bielecki I Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki