0,3395 zł
-0,15% -0,0005 zł
Getin Noble Bank SA (GNB)

Informacja o czynnikach wpływających na wyniki Banku i Grupy

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-19
Skrócona nazwa emitenta
GETIN NOBLE BANK S.A.
Temat
Informacja o czynnikach wpływających na wyniki Banku i Grupy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Getin Noble Bank S.A. („Bank”, „Emitent”) informuje, że w trakcie przygotowywania sprawozdań finansowych za 2018 rok stwierdzono następujące czynniki mające łącznie istotny wpływ na skonsolidowane oraz jednostkowe wyniki finansowe i kapitały Emitenta:

1.Ujęcie odpisów na inwestycje kapitałowe w jednostkach zależnych i stowarzyszonych oraz udziałów w ich zyskach/stratach, które obniżą wynik finansowy brutto Emitenta za IV kwartał 2018 r. o kwotę 72 mln złotych.

2.Z uwagi na prowadzony proces połączenia Emitenta z Idea Bank S.A. dokonanie odpisu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 98 mln złotych dotyczącego nierozliczonych strat podatkowych Emitenta z lat poprzednich (kwota rozwiązanego aktywa pomniejszy wynik finansowy netto Emitenta) oraz zaprzestanie rozpoznawania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do ujemnej wyceny posiadanego pakietu akcji Idea Bank S.A. (wpływ na zmniejszenie kapitałów własnych o 27 mln zł).

3.Dokonanie w związku z aktualnie obserwowanymi praktykami rynkowymi w zakresie odraczania kosztów sprzedaży umów rachunków bankowych i produktów oszczędnościowych oraz interpretacjami do obowiązujących MSR/MSSF zmiany sposobu ujęcia kosztów ponoszonych za sprzedaż rachunków bankowych i produktów oszczędnościowych, w wyniku czego kapitały własne Emitenta ulegną na dzień 31.12.2018 roku zmniejszeniu o 32 mln złotych.

Powyższe dane finansowe mają charakter szacunkowy i są jeszcze przedmiotem ostatecznej weryfikacji przez audytora. Do zakończenia badania sprawozdania finansowego za rok 2018 mogą ulec zmianie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR)”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-19 Maciej Kleczkiewicz Członek Zarządu
2019-04-19 Karol Karolkiewicz Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.