REKLAMA

G-ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 czerwca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki G-Energy S.A.

2021-07-05 19:38
publikacja
2021-07-05 19:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Akcjnariusze_ponad_5%_na_Walnym_-_GE.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-05
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 czerwca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki G-Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2021 roku, z określeniem ilości akcji oraz liczby głosów przysługujących każdemu z nich z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów.
Załączniki
Plik Opis
Akcjnariusze ponad 5% na Walnym - GE.pdfAkcjnariusze ponad 5% na Walnym - GE.pdf Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 czerwca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki G-Energy S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


List
of shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General
Meeting of Shareholders on June 28, 2021.Management
Board of G-Energy S.A. based in Warsaw, in accordance with Art. 70
points 3 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public
Companies Of Laws of 2005, No. 184, item 1539 as amended zm._, provides
a list of shareholders holding at least 5% of the votes at the Ordinary
General Meeting of Shareholders held on June 28, 2021, specifying the
number of shares and the number of votes each of them is entitled to,
stating their percentage share in the number of votes at including the
General Meeting of Shareholders and in the total number of votes.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-05 Grzegorz Cetera Prezes Zarządu Grzegorz Cetera
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki