FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 grudnia 2019 r.

2019-11-15 19:15
publikacja
2019-11-15 19:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20191115_3.1_FAMG_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_na_16.12.2019_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20191115_3.2_FAMG_-_Projekty_uchwal_na_NWZ_zwolane_na_16.12.2019_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20191115_3.3_FAMG_-_Formularz_pelnomocnictwa_NWZ_na_16.12.2019_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20191115_3.5_FAMG_-_Informacja_o_liczbie_akcji_na_dzien_zwolania_NWZ_na_16.12.2019_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-15
Skrócona nazwa emitenta
FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 grudnia 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) zwołuje oraz informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 grudnia 2019 r., na godzinę 11:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Adama Suchty, ul. Sienna 39, 00 121 Warszawa (dalej jako: „NWZ” lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”).
Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu Spółka przekazuje również treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Zarząd Spółki informuje, iż w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie przewidziano podjęcia uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące NWZ oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na NWZ prawa głosu przez pełnomocnika, będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.famgsa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia.
Załączniki
Plik Opis
20191115_3.1_FAMG - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 16.12.2019 r..pdf20191115_3.1_FAMG - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 16.12.2019 r..pdf FAMG SA Ogloszenie o zwolaniu NWZ
20191115_3.2_FAMG - Projekty uchwał na NWZ zwołane na 16.12.2019 r..pdf20191115_3.2_FAMG - Projekty uchwał na NWZ zwołane na 16.12.2019 r..pdf FAMG SA Projekty uchwal
20191115_3.3_FAMG - Formularz pełnomocnictwa NWZ na 16.12.2019 r..pdf20191115_3.3_FAMG - Formularz pełnomocnictwa NWZ na 16.12.2019 r..pdf FAMG SA Formularz pelnomocnictwa
20191115_3.5_FAMG - Informacja o liczbie akcji na dzień zwołania NWZ na 16.12.2019 r..pdf20191115_3.5_FAMG - Informacja o liczbie akcji na dzień zwołania NWZ na 16.12.2019 r..pdf FAMG SA Informacja o liczbie akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Leszek Wiśniewski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki