17,2500 zł
0,58% 0,1000 zł
FERRO SA (FRO)

Zwiększenie limitu finansowania udostępnianego przez mBank

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-26
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Zwiększenie limitu finansowania udostępnianego przez mBank
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Zarząd FERRO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 lipca 2019 r. podpisany został aneks („Aneks”) do zawartej w dniu 30 lipca 2009 r. między Spółką i mBank S.A. („Bank”) umowy ramowej o współpracy („Umowa Ramowa”) określającej zasady korzystania z produktów w ramach udostępnionej przez Bank linii na finansowania bieżącej działalności Spółki („Linia”).

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, limit Linii w okresie od 31 lipca 2019 r. do 29 lipca 2022 r. został ustalony do maksymalnej kwoty 24 mln PLN. W ramach tego limitu Bank wyraził gotowość do udostępnienia Spółce w ramach Linii (i) kredytów obrotowych do maksymalnej kwoty zadłużenia 24 mln PLN, (ii) kredytu w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 14 mln PLN, (iii) akredytyw do maksymalnej kwoty 10 mln PLN oraz (iv) gwarancji do maksymalnej kwoty 10 mln PLN. Oprocentowanie kredytu obrotowego wynosi WIBOR 1M plus marża, natomiast kredytu w rachunku bieżącym WIBOR O/N plus marża. Udostępnienie Spółce limitów do powyższej kwoty nie jest równoznaczne z tym, że Spółka postanowi z nich skorzystać w całości, limity wykorzystywane będą zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki. Przed podpisaniem Aneksu limit Linii wynosił 12 mln PLN.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z Umowy Ramowej stanowi hipoteka do kwoty 36 mln PLN na należących do Spółki zabudowanych nieruchomościach gruntowych położnych w Skawinie oraz dotychczasowe zabezpieczenia wskazane w Umowie Ramowej, tj. weksle własne in blanco, cesja wskazanych wierzytelności należnych Spółce z tytułu sprzedaży towarów oraz zastaw rejestrowy na wybranych zapasach towarów.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-26 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2019-07-26 Olga Panek Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.