FERRO S.A.: Uchwała Zarządu Spółki z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie rekomendacji co do przeznaczenia zysku oraz wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2018.

2019-05-27 17:58
publikacja
2019-05-27 17:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-27
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Uchwała Zarządu Spółki z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie rekomendacji co do przeznaczenia zysku oraz wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2018.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Zarząd FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 27 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwał w przedmiocie:

1.przeznaczenia całości zysku osiągniętego w roku 2018 oraz zysku pochodzącego z lat ubiegłych w łącznej w kwocie 23.791.773,60 zł na wypłatę dywidendy;
2.dokonania wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego w roku 2018 oraz z zysku pochodzącego z lat ubiegłych w kwocie 23.791.773,60 zł, co oznacza, że na jedną akcję Spółki przypadać będzie dywidenda w wysokości 1,12 zł.
3.ustalenia dnia dywidendy na dzień 16 lipca 2019 r.;
4.ustalenia dnia wypłaty dywidendy dla:
a.kwoty 10.621.327,50 zł to jest 0,50 zł na jedną akcję na dzień 31 lipca 2019 r.
b.kwoty 13.170.446,10 zł to jest 0,62 zł na jedną akcję na dzień 30 października 2019 r.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą z dnia 27 maja 2019 r. poparła rekomendację Zarządu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-27 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2019-05-27 Olga Panek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki