REKLAMA

FERRO S.A.: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną

2021-11-17 15:36
publikacja
2021-11-17 15:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-17
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FERRO S.A. („Emitent”) informuje, że Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od Emitenta, tj. NOVASERVIS spol. s r.o. z siedzibą w Brnie, Republika Czeska ("Spółka Zależna"), podjęło w dniu
17 listopada 2021 roku uchwałę o wypłacie dywidendy na rzecz Emitenta w kwocie 110 000 000 CZK, co stanowi 20 339 000 PLN, wg średniego kursu NBP z dnia 17 listopada 2021 roku. Dywidenda zostanie wypłacona z zysków z lat ubiegłych.

Wypłata wskazanej powyżej kwoty nastąpi w terminie do 4 miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

Emitent posiada 100% udziałów w Spółce Zależnej. Pozyskane środki zwiększą majątek obrotowy Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-17 Aneta Raczek Wiceprezes Zarządu
2021-11-17 Olga Panek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki