PILNE

FASING: Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A za 2019 rok

2020-05-09 00:03
publikacja
2020-05-09 00:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
FASING
Temat
Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A za 2019 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A za 2019 rok, sporządzone przez jednostkę dominującą zgodnie z art. 69 ust. 5 ustawy o rachunkowości zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki www.fasing.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Raporty okresowe/Rok 2019/Raporty skonsolidowane

Podstawa prawna: § 5 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-08 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
2020-05-08 Mateusz Bik Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki