REKLAMA

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Nabycie istotnego aktywa przez spółkę zależną

2021-08-16 15:30
publikacja
2021-08-16 15:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-16
Skrócona nazwa emitenta
FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.
Temat
Nabycie istotnego aktywa przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci ("Emitent") niniejszym informuje, że powziął informację o nabyciu istotnego aktywa przez spółkę zależną FKD Employees sp. z o.o. KRS: 0000677499, w której Emitent posiada 100% udziału w kapitale zakładowym. Spółka zależna nabyła maszynę Centrum Obróbcze 2131 PRONEST za cenę 546 131,54 zł brutto (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści jeden PLN 54/100. Centrum Obróbcze 2131 PRONEST będzie wykorzystywana do zautomatyzowanego i seryjnego wycinania wystandaryzowanych elementów drewnianych w szczególności na potrzeby produkcji stelaży drewnianych dla klientów z sektora meblarskiego. Nabycie nowej maszyny zostało sfinansowane z pożyczki, o której Emitent informował w dniu 22 lutego 2021 r. raportem ESPI nr 2/2021. Zgodnie z warunkami pożyczki celem ustalenia umownego zabezpieczenia maszyna zostanie przewłaszczona na rzecz pożyczkodawcy.
Nabycie ww. maszyny będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, ponieważ umożliwi kilkukrotny wzrost produkcji stelaży drewnianych przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztu jednostkowego produkcji. Przez nabyciem maszyny Centrum Obróbcze 2131 PRONEST spółka zależna odnotowywała znacznie większy popyt na stelaże drewniane niż możliwości produkcyjne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki