REKLAMA

EXAMOBILE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C

2020-10-02 15:35
publikacja
2020-10-02 15:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Marcin_Agacki_zawiadomienie_EXAMOBILE_ponizej_5%_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-02
Skrócona nazwa emitenta
EXAMOBILE S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd Examobile S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 2.10.2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy od Pana Marcina Agackiego (Akcjonariusz) o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Examobile S.A. poniżej progu 5%. Pełna treść otrzymanego od Akcjonariusza zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Marcin Agacki zawiadomienie EXAMOBILE poniżej 5% .pdfMarcin Agacki zawiadomienie EXAMOBILE poniżej 5% .pdf Marcin Agacki zawiadomienie EXAMOBILE poniżej 5%

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-02 Maciej Błasiak Prezes Zarządu Maciej Błasiak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki