4,4200 zł
-3,91% -0,1800 zł
EXAMOBILE SA (EXA)

Komunikaty spółki - EXAMOBILE

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii C
Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
Objęcie emisji akcji serii C Emitenta
Otrzymanie deklaracji lock-up dotyczącej akcji Emitenta
Podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki
Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 sierpnia 2020 r.
Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 27 sierpnia 2020 r.
Wprowadzenie Programu Motywacyjnego, podwyższenie kapitału zakładowego oraz upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego
EXAMOBILE -3,91% 4,42
2020-10-30 09:53:46

Kalendarium

  • Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.