REKLAMA

EUROTEL S.A.: wyniki finansowe

2021-03-30 21:55
publikacja
2021-03-30 21:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_z_badania_jednostkowe_Eurotel_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Eurotel_SA_za_2020_rok-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Eurotel_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dot._sprawozdan_Eurotel.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_dot._wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Eurotel_za_2020_rok-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_RN_z_wynikow_oceny_sprawozdan_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_o_KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_o_zasadach_ladu_korporacyjnego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
363 787 386 861 81 308 89 930
II. Zysk brutto 19 709 19 752 4 405 4 592
III. Zysk netto, razem 16 066 15 805 3 591 3 674
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 438 44 659 98 10 381
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjne -980 2 821 -219 656
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 613 -14 975 -1 702 -3 481
VII. Przepływy pieniężne netto, razem -8 155 32 505 -1 823 7 556
VIII. Aktywa, razem 123 642 132 731 26 792 31 168
IX. Zobowiązania 54 352 79 507 11 778 18 670
X. Kapitał własny ogółem 69 290 53 224 15 015 12 498
XI. Kapitał akcyjny 750 750 163 176
XII. liczba akcji (w szt.) 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255
XIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 4,29 4,22 0,96 0,98
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 18,49 14,20 4,01 3,33
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie z badania jednostkowe Eurotel signed.pdfSprawozdanie z badania jednostkowe Eurotel signed.pdf Opinia Biegłego z badania sprawozdania finansowego Eurotel S.A za rok 2020.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Eurotel SA za 2020 rok-sig-sig-sig.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe Eurotel SA za 2020 rok-sig-sig-sig.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
List Prezesa Eurotel SA.pdfList Prezesa Eurotel SA.pdf List Prezesa.
Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdań Eurotel.pdfOświadczenie Zarządu dot. sprawozdań Eurotel.pdf Oświadczenie Zarządu Eurotel S.A. dotyczące rzetelności sprawozdania finansowego.
Informacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej.pdf Informacja Zarządu Eurotel S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiej.
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Eurotel za 2020 rok-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK Eurotel za 2020 rok-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. w 2020 roku.
Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za 2020.pdfSprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za 2020.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej w wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Eurotel S.A. i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za 2020 rok.
Oświadczenie Rady Nadzorczej o KA.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej o KA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Eurotel SA dotyczące Komitetu Audytu.
Raport o zasadach ładu korporacyjnego.pdfRaport o zasadach ładu korporacyjnego.pdf Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2020 roku.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-30 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2021-03-30 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-30 Jolanta Zoellmer Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pakiet medyczny dla Ciebie za 45 zł. Rodzina 2+2 za 39,75 zł/os. Porównaj ceny »

Pakiet medyczny dla Ciebie za 45 zł. Rodzina 2+2 za 39,75 zł/os. Porównaj ceny »

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki