REKLAMA

EUROSNACK: Uchwała Zarządu Eurosnack SA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

2022-06-28 15:51
publikacja
2022-06-28 15:51
Zarząd Eurosnack SA (“Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął w formie Aktu Notarialnego uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała”). Na podstawie Uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę 280.800,00zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy osiemset złotych), to jest z kwoty 6.823.008,20zł (sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiem złotych dwadzieścia groszy) do kwoty 7.103.808,20zł (siedem milionów sto trzy tysiące osiemset osiem złotych dwadzieścia groszy) w drodze emisji 1.404.000 (milion czterysta cztery tysiące) nowych akcji na okaziciela serii N, o numerach od N 0000001 do N 1404000, o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.
Cena emisyjna jednej akcji serii N wynosi 0,22zł (dwadzieścia dwa grosze).
Akcje, za zgodą i zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielonej w drodze uchwały nr 8/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku, zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej i zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Pana Mirosława Tomasza Wlazło, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, zgodnie z opinią Zarządu, która została przedstawiona.
Umowa objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej zostanie zawarta przez Zarząd Spółki w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku włącznie.
Dotychczasowa treść §7 ust. 1 Statutu Spółki:
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.823.008,20 zł (sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 34.115.041 (trzydzieści cztery miliony sto piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest:
1)700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,
2)210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,
3)320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,
4)99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,
5)5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,
6)131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
7)1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,
8)1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,
9)16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,
10)10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,
11)1.587.200 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200,
12)1.035.000 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000,
13)1.298.000 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach 0000001 do 1298000,
o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.”

Przyjęta Uchwałą treść §7 ust. 1 Statutu Spółki:
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.103.808,20zł (siedem milionów sto trzy tysiące osiemset osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 35.519.041 (trzydzieści pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest:
1)700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,
2)210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,
3)320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,
4)99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,
5)5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,
6)131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
7)1.222.350 (milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,
8)1.357.390 (milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,
9)16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,
10)10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,
11)1.587.200 (milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200,
12)1.035.000 (milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000,
13)1.298.000 (milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach 0000001 do 1298000,
14)1.404.000 (milion czterysta cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach 0000001 do 1404000,
o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.”

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 4) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki