2,2600 zł
0,00% 0,0000 zł
EUROSNACK SA (ECK)

Akcjonariat - EUROSNACK

Dane ogólne

Kapitalizacja: 85 290 232,66 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 37 739 041 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34 563 842
Liczba głosów na WZA: 37 739 041 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,59%
Kapitał akcyjny: 7 547 808,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34 563 842
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,59%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 8,41%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
New Gym SA ZWZ 14 681 142 (38,90%) 14 681 142 (38,90%) 2023-06-30 -
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o., ZWZ 12 338 500 (32,69%) 12 338 500 (32,69%) 2023-06-30 -
Wlazło, Mirosław Tomasz 7 544 200 (19,99%) 7 544 200 (19,99%) 2023-09-11 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria L - subskrypcja prywatna 1 035 000
227 700,00
0,20 0,22 32 817 041
6 563 408,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-04-22
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-08-22 7 000 000
700 000,00
0,10 0,10 7 000 000
700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-09-19
seria B - subskrypcja prywatna 2008-10-16 2 105 728
1 579 296,00
0,10 0,75 9 105 728
910 572,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-05-28
seria C - subskrypcja prywatna Ricomar M.Sarnat i R.Sarnat sp.j. 2009-06-30 3 200 000
1 536 000,00
0,10 0,48 12 305 728
1 230 572,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-08-31
seria D - subskrypcja prywatna 2010-04-15 994 272
1 093 699,20
0,10 1,10 13 300 000
1 330 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-20
seria E - subskrypcja prywatna Mariusz Spirkowicz, Bartosz Wasylewicz 2010-04-15 50 000
5 000,00
0,10 0,10 13 350 000
1 335 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-20
seria I - subskrypcja prywatna nie doszła do skutku 2011-02-25 35 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna nie doszła do skutku 2011-02-25 3 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna uchylona 2011-02-25 1 335 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna nie doszła do skutku 2011-02-25 9 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - prawo poboru 8:1 2011-04-15 1 318 508
395 552,40
0,10 0,30 14 668 508
1 466 850,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-23
seria G - subskrypcja prywatna 12 inwestorów 2013-02-20 12 223 757
1 344 613,27
0,10 0,11 26 892 265
2 689 226,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-13
seria H - subskrypcja prywatna 2014-06-24 13 573 940
1 493 133,40
0,10 0,11 40 466 042
4 046 604,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-06
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-12-15 -242
0,10 40 465 800
4 046 580,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-20
scalenie akcji 10:1 2014-12-15
1,00 4 046 580
4 046 580,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-04
renominacja akcji 2015-12-21
0,20 4 046 580
809 316,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-12
seria I - subskrypcja prywatna 2015-12-21 16 083 314
3 538 329,08
0,20 0,22 20 129 894
4 025 978,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-25
seria J - subskrypcja prywatna 2016-06-17 10 064 947
2 214 288,34
0,20 0,22 30 194 841
6 038 968,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-29
seria K - subskrypcja prywatna 2017-06-28 1 505 159
331 134,98
0,20 0,22
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna 2019-06-24 1 587 200
349 184,00
0,20 0,22 31 782 041
6 356 408,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-03
seria M - kapitał docelowy 2021-10-12 1 298 000
285 560,00
0,20 0,22 34 115 041
6 823 008,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-28
seria N - kapitał docelowy 2022-06-28 1 404 000
308 880,00
0,20 0,22 35 519 041
7 103 808,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-09-27
seria O - subskrypcja prywatna 2023-06-30 2 220 000
488 400,00
0,20 0,22 37 739 041
7 547 808,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-09-11

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
New Gym SA ZWZ 14 681 142 (53 578) 41,33 (-1,54) 14 681 142 (53 578) 41,33 (-1,54) 2023-06-30
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o., ZWZ 12 338 500 (49 500) 34,73 (-1,29) 12 338 500 (49 500) 34,73 (-1,29) 2023-06-30
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o., ZWZ 12 289 000 (19 217) 36,02 (0,06) 12 289 000 (19 217) 36,02 (0,06) 2022-09-27
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o., ZWZ 12 269 783 35,96 12 269 783 35,96 2022-06-28
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o., ZWZ 12 269 783 (3 377) 35,96 (0,01) 12 269 783 (3 377) 35,96 (0,01) 2022-06-28
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 12 266 406 (42 406) 35,95 (-1,29) 12 266 406 (42 406) 35,95 (-1,29) 2022-02-22
New Gym SA 14 627 564 42,87 14 627 564 42,87 2021-12-02
New Gym SA 14 627 564 (29 242) 42,87 (-1,61) 14 627 564 (29 242) 42,87 (-1,61) 2021-12-02
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 12 224 000 (27 361) 37,24 (-1,13) 12 224 000 (27 361) 37,24 (-1,13) 2021-12-02
Wlazło, Mirosław Tomasz 3 920 200 11,49 3 920 200 11,49 2021-11-29
Wlazło, Mirosław Tomasz 3 920 200 11,49 (0,46) 3 920 200 11,49 (0,46) 2021-11-29
Wlazło, Mirosław Tomasz 3 920 200 11,03 (0,65) 3 920 200 11,03 (0,65) 2021-11-29
Wlazło, Mirosław Tomasz 3 920 200 (1 298 000) 10,38 (2,39) 3 920 200 (1 298 000) 10,38 (2,39) 2021-11-29
New Gym SA 14 598 322 (927 978) 44,48 (2,83) 14 598 322 (927 978) 44,48 (2,83) 2021-10-21
New Gym SA 13 670 344 (908 488) 41,65 (2,77) 13 670 344 (908 488) 41,65 (2,77) 2021-10-18
New Gym SA 12 761 856 (901 910) 38,88 (2,75) 12 761 856 (901 910) 38,88 (2,75) 2021-10-13
New Gym SA 11 859 946 (901 910) 36,13 (2,74) 11 859 946 (901 910) 36,13 (2,74) 2021-10-08
New Gym SA 10 958 036 (608 779) 33,39 (0,83) 10 958 036 (608 779) 33,39 (0,83) 2021-10-01
Wlazło, Mirosław Tomasz 2 622 200 7,99 2 622 200 7,99 2021-04-23
New Gym SA 10 349 257 32,56 (1,03) 10 349 257 32,56 (1,03) 2021-02-15
New Gym SA 10 349 257 (-23 000) 31,53 (-1,10) 10 349 257 (-23 000) 31,53 (-1,10) 2021-02-15
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 12 196 639 38,37 (1,21) 12 196 639 38,37 (1,21) 2021-02-15
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 12 196 639 (-13 750) 37,16 (-1,25) 12 196 639 (-13 750) 37,16 (-1,25) 2021-02-15
New Gym SA ZWZ 10 372 257 (23 000) 32,63 (0,07) 10 372 257 (23 000) 32,63 (0,07) 2020-08-04
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o., ZWZ 12 210 389 (13 750) 38,41 (0,04) 12 210 389 (13 750) 38,41 (0,04) 2020-08-04
New Gym SA 10 349 257 (-4 001) 32,56 (-1,72) 10 349 257 (-4 001) 32,56 (-1,72) 2019-10-03
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 12 196 639 (81 650) 38,37 (-1,75) 12 196 639 (81 650) 38,37 (-1,75) 2019-10-03
New Gym SA ZWZ 10 353 258 34,28 (1,71) 10 353 258 34,28 (1,71) 2018-06-26
New Gym SA ZWZ 10 353 258 (23 869) 32,57 (-1,63) 10 353 258 (23 869) 32,57 (-1,63) 2018-06-26
New Gym SA 10 329 389 (5 362 349) 34,20 (9,53) 10 329 389 (5 362 349) 34,20 (9,53) 2016-06-17
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 12 114 989 40,12 (2,01) 12 114 989 40,12 (2,01) 2016-06-17
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 12 114 989 (4 122 450) 38,11 (-1,59) 12 114 989 (4 121 450) 38,11 (-1,59) 2016-06-17
Kołakowska Bożena 426 885 (81) 2,12 (-8,42) 426 885 (1) 2,12 (-8,42) 2016-05-13
SAR PW sp. z o.o. sp.k. 932 958 (717 822) 4,63 (-0,68) 932 958 (717 822) 4,63 (-0,68) 2016-04-29
New Gym SA 4 967 040 24,67 (8,23) 4 967 040 24,67 (8,23) 2016-04-08
New Gym SA 4 967 040 (-743 859) 16,44 (2,33) 4 967 040 (-743 859) 16,44 (2,33) 2016-04-08
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 7 992 539 39,70 (13,24) 7 993 539 39,70 (13,23) 2016-04-08
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 7 992 539 (6 619 455) 26,46 (-7,47) 7 993 539 (6 620 455) 26,47 (-7,46) 2016-04-08
Eurosnack SA 0 (-242) 0,00 0 (-242) 0,00 2015-02-20
New Gym SA wraz z Bogdanem Małachwiej 5 710 899 14,11 5 710 899 14,11 2014-12-29
New Gym SA wraz z Bogdanem Małachwiej 5 710 899 (5 139 810) 14,11 5 710 899 (5 139 810) 14,11 2014-12-29
New Gym SA wraz z Bogdanem Małachwiej 571 089 14,11 (11,28) 571 089 14,11 (11,28) 2014-12-29
New Gym SA wraz z Bogdanem Małachwiej 571 089 2,83 571 089 2,83 2014-12-29
Eurosnack SA 242 0,00 242 0,00 2014-12-11
Kołakowska Bożena 426 804 10,54 (8,42) 426 884 10,54 (8,42) 2014-10-17
Kołakowska Bożena 426 804 (-3 841 241) 2,12 (-8,42) 426 884 (-3 841 961) 2,12 (-8,42) 2014-10-17
Kołakowska Bożena 4 268 045 (-1 018 300) 10,54 (-2,52) 4 268 845 (-1 017 500) 10,54 (-2,52) 2014-10-17
SAR PW sp. z o.o. sp.k. 215 136 5,31 (4,25) 215 136 5,31 (4,25) 2014-10-14
SAR PW sp. z o.o. sp.k. 215 136 (-1 936 224) 1,06 (-4,25) 215 136 (-1 936 224) 1,06 (-4,25) 2014-10-14
SAR PW sp. z o.o. sp.k. 2 151 360 5,31 2 151 360 5,31 2014-10-14
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 1 373 084 33,93 (27,11) 1 373 084 33,93 (27,11) 2014-10-14
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 1 373 084 (-12 357 757) 6,82 (-27,11) 1 373 084 (-12 357 757) 6,82 (-27,11) 2014-10-14
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 13 730 841 (4 405 246) 33,93 (10,89) 13 730 841 (4 405 246) 33,93 (10,89) 2014-10-14
SovereignFund TFI SA przez Corvus FIZ Aktywów Niepublicznych 688 986 17,02 (13,60) 688 986 17,02 (13,60) 2014-07-15
SovereignFund TFI SA przez Corvus FIZ Aktywów Niepublicznych 688 986 (-6 200 874) 3,42 (-13,60) 688 986 (-6 200 874) 3,42 (-13,60) 2014-07-15
SovereignFund TFI SA przez Corvus FIZ Aktywów Niepublicznych 6 889 860 17,02 6 889 860 17,02 2014-07-15
SovereignFund TFI SA przez Corvus FIZ Aktywów Niepublicznych 6 889 860 (270 000) 17,02 (-7,59) 6 889 860 (270 000) 17,02 (-7,59) 2014-07-15
SovereignFund TFI SA przez Corvus FIZ Aktywów Niepublicznych 6 619 860 (3 507 026) 24,61 (3,39) 6 619 860 (3 507 026) 24,61 (3,39) 2014-05-09
Remilno Trading & Investments Ltd. 495 000 (-3 012 026) 1,84 (-11,20) 495 000 (-3 012 026) 1,84 (-11,20) 2014-05-09
Kołakowska Bożena 5 286 345 13,06 5 286 345 13,06 2014-02-21
Kołakowska Bożena 5 286 345 (-805 778) 13,06 (-9,59) 5 286 345 (-805 778) 13,06 (-9,59) 2014-02-21
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 9 325 595 23,04 9 325 595 23,04 2014-02-21
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 9 325 595 (805 778) 23,04 (-8,64) 9 325 595 (805 778) 23,04 (-8,64) 2014-02-21
Kołakowska Bożena 6 092 123 (-966 934) 22,65 (-3,59) 6 092 123 (-966 934) 22,65 (-3,59) 2014-02-20
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 8 519 817 (833 334) 31,68 (3,10) 8 519 817 (833 334) 31,68 (3,10) 2014-02-20
Remilno Trading & Investments Ltd. 3 507 026 13,04 (13,04) 3 507 026 13,04 (13,04) 2014-01-21
Kołakowska Bożena 7 059 057 (3 416 088) 26,24 (1,41) 7 059 057 (3 416 088) 26,24 (1,41) 2014-01-21
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 7 686 483 (3 961 489) 28,58 (3,19) 7 686 483 (3 961 489) 28,58 (3,19) 2014-01-21
Kołakowska Bożena 3 642 969 24,83 (11,29) 3 642 969 24,83 (11,29) 2013-12-18
Kołakowska Bożena 3 642 969 (-728 594) 13,54 (-16,26) 3 642 969 (-728 594) 13,54 (-16,26) 2013-12-18
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 3 724 994 25,39 (11,54) 3 724 994 25,39 (11,54) 2013-12-18
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 3 724 994 (707 338) 13,85 (-6,72) 3 724 994 (707 338) 13,85 (-6,72) 2013-12-18
SovereignFund TFI SA przez Corvus FIZ Aktywów Niepublicznych 3 112 834 21,22 (9,65) 3 112 834 21,22 (9,65) 2013-11-05
SovereignFund TFI SA przez Corvus FIZ Aktywów Niepublicznych 3 112 834 11,57 3 112 834 11,57 2013-11-05
Remilno Trading & Investments Ltd. 0 (-3 112 834) 0,00 (-21,22) 0 (-3 112 834) 0,00 (-21,22) 2013-11-05
Remilno Trading & Investments Ltd. 3 112 834 (101 979) 21,22 (0,70) 3 112 834 (101 979) 21,22 (0,70) 2013-11-04
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 3 017 656 (772 451) 20,57 (5,27) 3 017 656 (772 451) 20,57 (5,27) 2012-09-19
Kołakowska Bożena 4 371 563 29,80 4 371 563 29,80 2012-05-16
Dellingate Holdings Ltd. 0 (-2 756 125) 0,00 (-20,64) 0 (-2 756 125) 0,00 (-20,64) 2012-05-16
Bielecka Marta 0 (-927 000) 0,00 (-7,53) 0 (-927 000) 0,00 (-7,53) 2012-05-14
Remilno Trading & Investments Ltd. 3 010 855 (605 368) 20,52 (2,51) 3 010 855 (605 368) 20,52 (2,51) 2011-11-29
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 2 245 205 (610 273) 15,30 (4,16) 2 245 205 (610 273) 15,30 (4,16) 2011-11-29
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 1 634 932 (285 388) 11,14 (1,04) 1 634 932 (285 388) 11,14 (1,04) 2011-11-28
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 1 349 544 10,10 (0,90) 1 349 544 10,10 (0,90) 2011-10-06
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 1 349 544 (20 000) 9,20 (-0,75) 1 349 544 (20 000) 9,20 (-0,75) 2011-10-06
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 1 329 544 (304 440) 9,95 (2,28) 1 329 544 (304 440) 9,95 (2,28) 2011-10-05
Leszczyszyn Jarosław 640 261 (-32 000) 4,79 (-0,24) 640 261 (-32 000) 4,79 (-0,24) 2011-09-08
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 1 025 104 7,67 1 025 104 7,67 2011-09-08
Remilno Trading & Investments Ltd. 2 405 487 18,01 (1,62) 2 405 487 18,01 (1,62) 2011-08-12
Remilno Trading & Investments Ltd. 2 405 487 16,39 2 405 487 16,39 2011-08-12
Małachwiej Bogdan 0 (-2 385 487) 0,00 (-17,86) 0 (-2 385 487) 0,00 (-17,86) 2011-08-12
Małachwiej Bogdan 2 385 487 (-219 296) 17,86 (-1,65) 2 385 487 (-219 296) 17,86 (-1,65) 2011-08-10
Dellingate Holdings Ltd. 2 756 125 20,64 (1,86) 2 756 125 20,64 (1,86) 2011-04-18
Dellingate Holdings Ltd. 2 756 125 18,78 2 756 125 18,78 2011-04-18
Beline Investments Ltd. 0 (-2 756 125) 0,00 (-22,39) 0 (-2 756 125) 0,00 (-22,39) 2011-04-18
Małachwiej Bogdan 2 604 783 (1 264 739) 19,51 (9,48) 2 604 783 (1 264 739) 19,51 (9,48) 2011-03-18
Leszczyszyn Jarosław 672 261 (-1 264 739) 5,03 (-9,47) 672 261 (-1 264 739) 5,03 (-9,47) 2011-03-18
Małachwiej Bogdan 1 340 044 (2 689) 10,03 (0,02) 1 340 044 (2 689) 10,03 (0,02) 2011-03-17
Małachwiej Bogdan 1 337 355 (161 355) 10,01 (0,46) 1 337 355 (161 355) 10,01 (0,46) 2010-12-23
Totmes SA 0 (-1 687 000) 0,00 (-13,70) 0 (-1 687 000) 0,00 (-13,70) 2010-12-14
Leszczyszyn Jarosław 1 937 000 (1 687 000) 14,50 (12,63) 1 937 000 (1 687 000) 14,50 (12,63) 2010-12-10
Leszczyszyn Jarosław 250 000 1,87 250 000 1,87 2010-12-09
Nexity Global SA 0 (-830 000) 0,00 (-6,21) 0 (-830 000) 0,00 (-6,21) 2010-08-23
Apollo Capital ASI SA 830 000 3,08 (-3,13) 830 000 3,08 (-3,13) 2010-08-23
Apollo Capital ASI SA 830 000 6,21 (0,56) 830 000 6,21 (0,56) 2010-08-23
Apollo Capital ASI SA 830 000 5,65 830 000 5,65 2010-08-23
Nexity Global SA 830 000 (-170 000) 6,21 (-1,91) 830 000 (-170 000) 6,21 (-1,91) 2010-08-22
Buchowicz Patrycja 86 956 0,65 (0,06) 86 956 0,65 (0,06) 2010-07-22
Buchowicz Patrycja 86 956 0,59 (0,59) 86 956 0,59 (0,59) 2010-07-22
Buchowicz Patrycja 86 956 0,00 86 956 0,00 2010-07-22
Totmes SA 1 687 000 13,70 (1,02) 1 687 000 13,70 (1,02) 2010-06-18
Totmes SA 1 687 000 12,68 (0,05) 1 687 000 12,68 (0,05) 2010-06-18
Totmes SA 1 687 000 12,63 1 687 000 12,63 2010-06-18
Totmes Connect SA 666 666 5,41 (0,40) 666 666 5,41 (0,40) 2010-06-18
Totmes Connect SA 666 666 5,01 (0,02) 666 666 5,01 (0,02) 2010-06-18
Totmes Connect SA 666 666 4,99 666 666 4,99 2010-06-18
Prorent Development sp.k. 688 438 4,69 (2,76) 688 438 4,69 (2,76) 2010-06-18
Prorent Development sp.k. 688 438 1,93 (-3,66) 688 438 1,93 (-3,66) 2010-06-18
Prorent Development sp.k. 688 438 5,59 (0,42) 688 438 5,59 (0,42) 2010-06-18
Prorent Development sp.k. 688 438 5,17 (0,02) 688 438 5,17 (0,02) 2010-06-18
Prorent Development sp.k. 688 438 5,15 688 438 5,15 2010-06-18
Nexity Global SA 1 000 000 8,12 (0,61) 1 000 000 8,12 (0,61) 2010-06-18
Nexity Global SA 1 000 000 7,51 (0,02) 1 000 000 7,51 (0,02) 2010-06-18
Nexity Global SA 1 000 000 7,49 1 000 000 7,49 2010-06-18
Małachwiej Bogdan 1 176 000 9,55 (0,71) 1 176 000 9,55 (0,71) 2010-06-18
Małachwiej Bogdan 1 176 000 8,84 (0,04) 1 176 000 8,84 (0,04) 2010-06-18
Małachwiej Bogdan 1 176 000 8,80 1 176 000 8,80 2010-06-18
Bielecka Marta 927 000 7,53 (0,57) 927 000 7,53 (0,57) 2010-06-18
Bielecka Marta 927 000 6,96 (0,02) 927 000 6,96 (0,02) 2010-06-18
Bielecka Marta 927 000 6,94 (0,63) 927 000 6,94 (0,63) 2010-06-18
Bielecka Marta 927 000 6,31 927 000 6,31 2010-06-18
Beline Investments Ltd. 2 756 125 22,39 (1,67) 2 756 125 22,39 (1,67) 2010-06-18
Beline Investments Ltd. 2 756 125 20,72 (0,08) 2 756 125 20,72 (0,08) 2010-06-18
Beline Investments Ltd. 2 756 125 20,64 2 756 125 20,64 2010-06-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2023-07-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2022-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2022-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2021-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2021-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2020-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2020-08-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2015-06-16 Split 10:1
2011-05-06 Prawo poboru 8:1
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.