0,4000 zł
2,56% 0,0100 zł
EUROSNACK SA (ECK)

Akcjonariat - EUROSNACK

Dane ogólne

Kapitalizacja: 12 712 816,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 31 782 041 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 26 753 064
Liczba głosów na WZA: 31 782 041 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,18%
Kapitał akcyjny: 6 356 408,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 26 753 064
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,18%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 15,82%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 12 196 639 (38,38%) 12 196 639 (38,38%) 2019-10-03 -
New Gym SA 10 349 257 (32,56%) 10 349 257 (32,56%) 2019-10-03 M4B
Corvus FIZ AN ZWZ 4 207 168 (13,24%) 4 207 168 (13,24%) 2016-06-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-08-22 7 000 000
700 000,00
0,10 0,10 7 000 000
700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-09-19
seria B - subskrypcja prywatna 2008-10-16 2 105 728
1 579 296,00
0,10 0,75 9 105 728
910 572,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-05-28
seria C - subskrypcja prywatna Ricomar M.Sarnat i R.Sarnat sp.j. 2009-06-30 3 200 000
1 536 000,00
0,10 0,48 12 305 728
1 230 572,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-08-31
seria D - subskrypcja prywatna 2010-04-15 994 272
1 093 699,20
0,10 1,10 13 300 000
1 330 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-20
seria E - subskrypcja prywatna Mariusz Spirkowicz, Bartosz Wasylewicz 2010-04-15 50 000
5 000,00
0,10 0,10 13 350 000
1 335 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-20
seria F - subskrypcja prywatna uchylona 2011-02-25 1 335 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna nie doszła do skutku 2011-02-25 9 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna nie doszła do skutku 2011-02-25 3 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna nie doszła do skutku 2011-02-25 35 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - prawo poboru 8:1 2011-04-15 1 318 508
395 552,40
0,10 0,30 14 668 508
1 466 850,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-23
seria G - subskrypcja prywatna 12 inwestorów 2013-02-20 12 223 757
1 344 613,27
0,10 0,11 26 892 265
2 689 226,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-13
seria H - subskrypcja prywatna 2014-06-24 13 573 940
1 493 133,40
0,10 0,11 40 466 042
4 046 604,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-06
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-12-15 -242
0,00
0,10 0,00 40 465 800
4 046 580,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-20
scalenie akcji 10:1 2014-12-15 0
0,00
1,00 0,00 4 046 580
4 046 580,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-04
renominacja akcji 2015-12-21 0
0,00
0,20 0,00 4 046 580
809 316,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-12
seria I - subskrypcja prywatna 2015-12-21 16 083 314
3 538 329,08
0,20 0,22 20 129 894
4 025 978,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-25
seria J - subskrypcja prywatna 2016-06-17 10 064 947
2 214 288,34
0,20 0,22 30 194 841
6 038 968,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-29
seria K - subskrypcja prywatna 2017-06-28 1 505 159
331 134,98
0,20 0,22 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna 2019-06-24 1 587 200
349 184,00
0,20 0,22 31 782 041
6 356 408,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-03

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
New Gym SA ZWZ 10 353 258 34,29 (1,71) 10 353 258 34,29 (1,71) 2018-06-26
New Gym SA ZWZ 10 353 258 (23 869) 32,58 (-1,63) 10 353 258 (23 869) 32,58 (-1,63) 2018-06-26
Ogółem 30 194 841 (10 064 947) 0 30 194 841 (10 064 947) 0 2016-07-29
New Gym SA 10 329 389 (5 362 349) 34,21 (9,54) 10 329 389 (5 362 349) 34,21 (9,54) 2016-06-17
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 12 114 989 40,12 (2,00) 12 114 989 40,12 (2,00) 2016-06-17
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 12 114 989 (4 122 450) 38,12 (-1,58) 12 114 989 (4 121 450) 38,12 (-1,59) 2016-06-17
Corvus FIZ AN ZWZ 4 207 168 13,93 (-6,97) 4 207 168 13,93 (-6,97) 2016-06-17
Corvus FIZ AN ZWZ 4 207 168 20,90 4 207 168 20,90 2016-06-17
Kołakowska Bożena 426 885 (81) 2,12 (-7,88) 426 885 (1) 2,12 (-7,88) 2016-05-13
Aquila Investment SA 260 859 (-39 514) 1,30 (-0,19) 260 859 (-39 514) 1,30 (-0,19) 2016-05-09
SAR PW sp. z o.o. sp.k. 932 958 (717 822) 4,63 (-0,37) 932 958 (717 822) 4,63 (-0,37) 2016-04-29
Ogółem 20 129 894 (16 083 314) 0 20 129 894 (16 083 314) 0 2016-04-25
New Gym SA 4 967 040 24,67 4 967 040 24,67 2016-04-08
New Gym SA 4 967 040 24,67 (8,22) 4 967 040 24,67 (8,22) 2016-04-08
New Gym SA 4 967 040 (-743 859) 16,45 (-4,78) 4 967 040 (-743 859) 16,45 (-4,78) 2016-04-08
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 7 992 539 39,70 7 993 539 39,71 2016-04-08
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 7 992 539 39,70 (13,23) 7 993 539 39,71 (13,24) 2016-04-08
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 7 992 539 (-5 738 302) 26,47 (-7,46) 7 993 539 (-5 737 302) 26,47 (-7,46) 2016-04-08
Aquila Investment SA 300 373 (-2 703 360) 1,49 (-13,43) 300 373 (-2 703 360) 1,49 (-13,43) 2015-05-15
Ogółem 4 046 580 (-36 419 220) 0 4 046 580 (-36 419 220) 0 2015-05-04
Ogółem 40 465 800 (13 573 535) 0 40 465 800 (13 573 535) 0 2015-02-20
Eurosnack SA 0 (-242) 0,00 0 (-242) 0,00 2015-02-20
New Gym SA wraz z Bogdanem Małachwiej 5 710 899 21,23 (7,12) 5 710 899 21,23 (7,12) 2014-12-29
New Gym SA wraz z Bogdanem Małachwiej 5 710 899 14,11 5 710 899 14,11 2014-12-29
New Gym SA wraz z Bogdanem Małachwiej 5 710 899 (5 139 810) 14,11 5 710 899 (5 139 810) 14,11 2014-12-29
New Gym SA wraz z Bogdanem Małachwiej 571 089 14,11 (0,11) 571 089 14,11 (0,11) 2014-12-29
New Gym SA wraz z Bogdanem Małachwiej 571 089 14,00 571 089 14,00 2014-12-29
Eurosnack SA 242 0,00 242 0,00 2014-12-11
Aquila Investment SA 3 003 733 (1 126 400) 14,92 (5,59) 3 003 733 (1 126 400) 14,92 (5,59) 2014-11-14
Kołakowska Bożena 426 804 (-3 841 241) 10,00 (-0,54) 426 884 (-3 841 961) 10,00 (-0,54) 2014-10-17
Kołakowska Bożena 4 268 045 (3 841 241) 10,54 4 268 845 (3 841 961) 10,54 2014-10-17
Kołakowska Bożena 426 804 (-4 859 541) 10,54 (-9,11) 426 884 (-4 859 461) 10,54 (-9,11) 2014-10-17
SAR PW sp. z o.o. sp.k. 215 136 (-1 936 224) 5,00 (-0,31) 215 136 (-1 936 224) 5,00 (-0,31) 2014-10-14
SAR PW sp. z o.o. sp.k. 2 151 360 (1 936 224) 5,31 2 151 360 (1 936 224) 5,31 2014-10-14
SAR PW sp. z o.o. sp.k. 215 136 5,31 215 136 5,31 2014-10-14
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 13 730 841 (12 357 757) 33,93 13 730 841 (12 357 757) 33,93 2014-10-14
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 1 373 084 33,93 (0,93) 1 373 084 33,93 (0,93) 2014-10-14
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 1 373 084 (-7 952 511) 33,00 (-1,67) 1 373 084 (-7 952 511) 33,00 (-1,67) 2014-10-14
SovereignFund TFI SA przez Corvus FIZ Aktywów Niepublicznych 688 986 17,02 (0,02) 688 986 17,02 (0,02) 2014-07-15
SovereignFund TFI SA przez Corvus FIZ Aktywów Niepublicznych 688 986 17,00 (13,58) 688 986 17,00 (13,58) 2014-07-15
SovereignFund TFI SA przez Corvus FIZ Aktywów Niepublicznych 688 986 (-6 200 874) 3,42 (-22,20) 688 986 (-6 200 874) 3,42 (-22,20) 2014-07-15
SovereignFund TFI SA przez Corvus FIZ Aktywów Niepublicznych 6 889 860 25,62 (8,60) 6 889 860 25,62 (8,60) 2014-07-15
SovereignFund TFI SA przez Corvus FIZ Aktywów Niepublicznych 6 889 860 17,02 6 889 860 17,02 2014-07-15
SovereignFund TFI SA przez Corvus FIZ Aktywów Niepublicznych 6 889 860 (270 000) 17,02 (-7,59) 6 889 860 (270 000) 17,02 (-7,59) 2014-07-15
SovereignFund TFI SA przez Corvus FIZ Aktywów Niepublicznych 6 619 860 (3 507 026) 24,61 (3,39) 6 619 860 (3 507 026) 24,61 (3,39) 2014-05-09
Remilno Trading & Investments Ltd. 495 000 (-3 012 026) 1,84 (-11,20) 495 000 (-3 012 026) 1,84 (-11,20) 2014-05-09
Kołakowska Bożena 5 286 345 19,65 (6,59) 5 286 345 19,65 (6,59) 2014-02-21
Kołakowska Bożena 5 286 345 13,06 5 286 345 13,06 2014-02-21
Kołakowska Bożena 5 286 345 (-805 778) 13,06 (-9,59) 5 286 345 (-805 778) 13,06 (-9,59) 2014-02-21
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 9 325 595 34,67 (11,63) 9 325 595 34,67 (11,63) 2014-02-21
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 9 325 595 23,04 9 325 595 23,04 2014-02-21
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 9 325 595 (805 778) 23,04 (-8,64) 9 325 595 (805 778) 23,04 (-8,64) 2014-02-21
Kołakowska Bożena 6 092 123 (-966 934) 22,65 (-3,59) 6 092 123 (-966 934) 22,65 (-3,59) 2014-02-20
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 8 519 817 (833 334) 31,68 (3,10) 8 519 817 (833 334) 31,68 (3,10) 2014-02-20
Aquila Investment SA 1 877 333 (853 333) 9,33 (1,01) 1 877 333 (853 333) 9,33 (1,01) 2014-02-14
Remilno Trading & Investments Ltd. 3 507 026 13,04 (13,04) 3 507 026 13,04 (13,04) 2014-01-21
Kołakowska Bożena 7 059 057 (3 416 088) 26,24 (12,70) 7 059 057 (3 416 088) 26,24 (12,70) 2014-01-21
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 7 686 483 (3 961 489) 28,58 (3,19) 7 686 483 (3 961 489) 28,58 (3,19) 2014-01-21
Ogółem 26 892 265 (-13 573 900) 0 26 892 265 (-13 573 900) 0 2014-01-16
Ogółem 40 466 165 (25 797 657) 0 40 466 165 (25 797 657) 0 2014-01-16
Kołakowska Bożena 3 642 969 13,54 (-11,29) 3 642 969 13,54 (-11,29) 2013-12-18
Kołakowska Bożena 3 642 969 (-728 594) 24,83 (-4,97) 3 642 969 (-728 594) 24,83 (-4,97) 2013-12-18
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 3 724 994 25,39 (11,54) 3 724 994 25,39 (11,54) 2013-12-18
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 3 724 994 (707 338) 13,85 (-6,72) 3 724 994 (707 338) 13,85 (-6,72) 2013-12-18
SovereignFund TFI SA przez Corvus FIZ Aktywów Niepublicznych 3 112 834 21,22 (9,65) 3 112 834 21,22 (9,65) 2013-11-05
SovereignFund TFI SA przez Corvus FIZ Aktywów Niepublicznych 3 112 834 11,57 3 112 834 11,57 2013-11-05
Remilno Trading & Investments Ltd. 0 (-3 112 834) 0,00 (-21,22) 0 (-3 112 834) 0,00 (-21,22) 2013-11-05
Remilno Trading & Investments Ltd. 3 112 834 (101 979) 21,22 (0,70) 3 112 834 (101 979) 21,22 (0,70) 2013-11-04
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 3 017 656 (772 451) 20,57 (5,27) 3 017 656 (772 451) 20,57 (5,27) 2012-09-19
Kołakowska Bożena 4 371 563 29,80 4 371 563 29,80 2012-05-16
Dellingate Holdings Ltd. 0 (-2 756 125) 0,00 (-20,64) 0 (-2 756 125) 0,00 (-20,64) 2012-05-16
Bielecka Marta 0 (-927 000) 0,00 (-7,53) 0 (-927 000) 0,00 (-7,53) 2012-05-14
Remilno Trading & Investments Ltd. 3 010 855 (605 368) 20,52 (2,51) 3 010 855 (605 368) 20,52 (2,51) 2011-11-29
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 2 245 205 (610 273) 15,30 (4,16) 2 245 205 (610 273) 15,30 (4,16) 2011-11-29
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 1 634 932 (285 388) 11,14 (1,04) 1 634 932 (285 388) 11,14 (1,04) 2011-11-28
Ogółem 14 668 508 (1 318 508) 0 14 668 508 (1 318 508) 0 2011-11-07
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 1 349 544 10,10 (0,90) 1 349 544 10,10 (0,90) 2011-10-06
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 1 349 544 (20 000) 9,20 (-0,75) 1 349 544 (20 000) 9,20 (-0,75) 2011-10-06
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 1 329 544 (304 440) 9,95 (2,28) 1 329 544 (304 440) 9,95 (2,28) 2011-10-05
Leszczyszyn Jarosław 640 261 (-32 000) 4,79 (-0,24) 640 261 (-32 000) 4,79 (-0,24) 2011-09-08
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 1 025 104 7,67 1 025 104 7,67 2011-09-08
Remilno Trading & Investments Ltd. 2 405 487 18,01 (1,62) 2 405 487 18,01 (1,62) 2011-08-12
Remilno Trading & Investments Ltd. 2 405 487 16,39 2 405 487 16,39 2011-08-12
Małachwiej Bogdan 0 (-2 385 487) 0,00 (-17,86) 0 (-2 385 487) 0,00 (-17,86) 2011-08-12
Małachwiej Bogdan 2 385 487 (-219 296) 17,86 (-1,65) 2 385 487 (-219 296) 17,86 (-1,65) 2011-08-10
Dellingate Holdings Ltd. 2 756 125 20,64 (1,86) 2 756 125 20,64 (1,86) 2011-04-18
Dellingate Holdings Ltd. 2 756 125 18,78 2 756 125 18,78 2011-04-18
Beline Investments Ltd. 0 (-2 756 125) 0,00 (-22,39) 0 (-2 756 125) 0,00 (-22,39) 2011-04-18
Małachwiej Bogdan 2 604 783 (1 264 739) 19,51 (9,48) 2 604 783 (1 264 739) 19,51 (9,48) 2011-03-18
Leszczyszyn Jarosław 672 261 (-1 264 739) 5,03 (-9,47) 672 261 (-1 264 739) 5,03 (-9,47) 2011-03-18
Małachwiej Bogdan 1 340 044 (2 689) 10,03 (0,02) 1 340 044 (2 689) 10,03 (0,02) 2011-03-17
Małachwiej Bogdan 1 337 355 (161 355) 10,01 (0,46) 1 337 355 (161 355) 10,01 (0,46) 2010-12-23
Totmes SA 0 (-1 687 000) 0,00 (-13,70) 0 (-1 687 000) 0,00 (-13,70) 2010-12-14
Leszczyszyn Jarosław 1 937 000 (1 687 000) 14,50 (12,63) 1 937 000 (1 687 000) 14,50 (12,63) 2010-12-10
Leszczyszyn Jarosław 250 000 1,87 250 000 1,87 2010-12-09
Everest Investments SA 0 (-830 000) 0,00 (-6,21) 0 (-830 000) 0,00 (-6,21) 2010-08-23
Apollo Capital SA 830 000 6,21 (0,56) 830 000 6,21 (0,56) 2010-08-23
Apollo Capital SA 830 000 5,65 (2,57) 830 000 5,65 (2,57) 2010-08-23
Apollo Capital SA 830 000 3,08 830 000 3,08 2010-08-23
Everest Investments SA 830 000 (-170 000) 6,21 (-1,91) 830 000 (-170 000) 6,21 (-1,91) 2010-08-22
Buchowicz Patrycja 86 956 0,65 (0,06) 86 956 0,65 (0,06) 2010-07-22
Buchowicz Patrycja 86 956 0,59 (0,27) 86 956 0,59 (0,27) 2010-07-22
Buchowicz Patrycja 86 956 0,32 (0,32) 86 956 0,32 (0,32) 2010-07-22
Buchowicz Patrycja 86 956 0,00 86 956 0,00 2010-07-22
Ogółem 13 350 000 (50 000) 0 13 350 000 (50 000) 0 2010-07-20
Ogółem 13 300 000 (994 272) 0 13 300 000 (994 272) 0 2010-07-01
Totmes SA 1 687 000 13,70 (1,02) 1 687 000 13,70 (1,02) 2010-06-18
Totmes SA 1 687 000 12,68 (0,05) 1 687 000 12,68 (0,05) 2010-06-18
Totmes SA 1 687 000 12,63 1 687 000 12,63 2010-06-18
Totmes Connect SA 666 666 5,41 (0,40) 666 666 5,41 (0,40) 2010-06-18
Totmes Connect SA 666 666 5,01 (0,02) 666 666 5,01 (0,02) 2010-06-18
Totmes Connect SA 666 666 4,99 (0,99) 666 666 4,99 (0,99) 2010-06-18
Totmes Connect SA 666 666 4,00 666 666 4,00 2010-06-18
Prorent Development sp.k. 688 438 5,17 (0,02) 688 438 5,17 (0,02) 2010-06-18
Prorent Development sp.k. 688 438 5,15 (0,46) 688 438 5,15 (0,46) 2010-06-18
Prorent Development sp.k. 688 438 4,69 (0,69) 688 438 4,69 (0,69) 2010-06-18
Prorent Development sp.k. 688 438 4,00 (-1,59) 688 438 4,00 (-1,59) 2010-06-18
Prorent Development sp.k. 688 438 5,59 (0,59) 688 438 5,59 (0,59) 2010-06-18
Prorent Development sp.k. 688 438 5,00 688 438 5,00 2010-06-18
Małachwiej Bogdan 1 176 000 9,55 (0,71) 1 176 000 9,55 (0,71) 2010-06-18
Małachwiej Bogdan 1 176 000 8,84 (0,04) 1 176 000 8,84 (0,04) 2010-06-18
Małachwiej Bogdan 1 176 000 8,80 1 176 000 8,80 2010-06-18
Everest Investments SA 1 000 000 8,12 (0,61) 1 000 000 8,12 (0,61) 2010-06-18
Everest Investments SA 1 000 000 7,51 (0,02) 1 000 000 7,51 (0,02) 2010-06-18
Everest Investments SA 1 000 000 7,49 1 000 000 7,49 2010-06-18
Bielecka Marta 927 000 7,53 (0,57) 927 000 7,53 (0,57) 2010-06-18
Bielecka Marta 927 000 6,96 (0,02) 927 000 6,96 (0,02) 2010-06-18
Bielecka Marta 927 000 6,94 (0,63) 927 000 6,94 (0,63) 2010-06-18
Bielecka Marta 927 000 6,31 927 000 6,31 2010-06-18
Beline Investments Ltd. 2 756 125 22,39 (1,67) 2 756 125 22,39 (1,67) 2010-06-18
Beline Investments Ltd. 2 756 125 20,72 (0,08) 2 756 125 20,72 (0,08) 2010-06-18
Beline Investments Ltd. 2 756 125 20,64 2 756 125 20,64 2010-06-18
Aquila Investment SA 1 024 000 8,32 (0,63) 1 024 000 8,32 (0,63) 2010-06-18
Aquila Investment SA 1 024 000 7,69 (0,02) 1 024 000 7,69 (0,02) 2010-06-18
Aquila Investment SA 1 024 000 7,67 (0,69) 1 024 000 7,67 (0,69) 2010-06-18
Aquila Investment SA 1 024 000 6,98 (3,18) 1 024 000 6,98 (3,18) 2010-06-18
Aquila Investment SA 1 024 000 3,80 1 024 000 3,80 2010-06-18
Ogółem 12 305 728 0 12 305 728 0 2009-08-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-06-16 Split 10:1
2011-05-06 Prawo poboru 8:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.