REKLAMA
BADANIE

EUROCASH: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających powyżej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

2023-02-03 17:22
publikacja
2023-02-03 17:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zawiadomienie_o_zwiekszeniu_udzialu_w_glosach_Eurocash_S.A.PDF  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-03
Skrócona nazwa emitenta
EUROCASH
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających powyżej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach ("Eurocash", "Spółka") zawiadamia, że otrzymał od Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., działającej zgodnie z art. 69 w związku z art. 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informację, że na jego rachunkach udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki Eurocash S.A. zwiększył się powyżej 5%.

Zwiększenie udziału jest wynikiem przejęcia zarządzania, na podstawie art. 66 i 68 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w dniu 01.02.2023 NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym (NNLife OFE) oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (NNLife DFE) przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Przed przejęciem zarządzania:
Łącznie Generali OFE i Generali DFE posiadały 1 543 575 akcji, co stanowiło 1,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1 543 575 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 1,11% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Łącznie NNLife OFE i NNLife DFE posiadały 5 725 822 akcji, co stanowiło 4,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5 725 822 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,11% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Po przejęciu zarządzania:
Fundusze Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE i NNLife DFE posiadały łącznie 7 269 397 akcji, co stanowiło 5,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 7 269 397 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,22% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie o zwiększeniu udziału w głosach Eurocash S.A.PDFzawiadomienie o zwiększeniu udziału w głosach Eurocash S.A.PDF Załącznik do raportu bieżącego 3/2023

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-03 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu
2023-02-03 Jacek Owczarek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki