REKLAMA

ERGIS S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.

2019-11-25 17:46
publikacja
2019-11-25 17:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-25
Skrócona nazwa emitenta
ERGIS S.A.
Temat
Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ERGIS S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał dzisiaj zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (OFE PZU), że w wyniku rozliczenia w dniu 22 listopada 2019 roku transakcji sprzedaży 7.579.298 akcji spółki ERGIS S.A. na GPW w Warszawie OFE PZU nie posiada żadnych akcji spółki ERGIS S.A. Powyższa transakcja to wynik odpowiedzi OFE PZU na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ERGIS S.A. ogłoszonego w dniu 1 października br. przez Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) i Pana Marka Górskiego.

Przed zmianą OFE PZU posiadało 7.579.298 akcji Spółki, co stanowiło 20,06% udziału w kapitale zakładowym ERGIS oraz 7.579.298 głosów, stanowiących 20,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS.

Aktualnie OFE PZU nie posiada żadnych akcji Spółki.

Zgodnie z deklaracją OFE PZU:
- nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje spółki ERGIS S.A.,
- nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. DZ.U. poz. 1382 z 2013 roku, z późniejszymi zmianami),
- nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. Ustawy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-25 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu
2019-11-25 Marek Kapłucha Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki