WAŻNE

ERGIS S.A.: Informacja o działaniach podjętych w celu realizacji jednej z rozważanych opcji rozwoju strategicznego Spółki.

2019-06-07 17:37
publikacja
2019-06-07 17:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ERGIS S.A.
Temat
Informacja o działaniach podjętych w celu realizacji jednej z rozważanych opcji rozwoju strategicznego Spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ergis S.A. [Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku informuje, że w toku prowadzonych rozmów z bankami uzyskał od dwóch banków pozytywną decyzję w sprawie możliwego refinansowania obecnego zadłużenia Spółki oraz sfinansowania ewentualnego wykupu akcji własnych Ergis S.A. w celu ich umorzenia. W związku z tym Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozpoczęciu rozmów z innymi bankami finansującymi obecnie ERGIS S.A. w celu uzyskania ich akceptacji zwiększonego zadłużenia Spółki oraz zbudowania konsorcjum banków, zainteresowanych wspólnym sfinansowaniem planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych Grupy ERGIS. Wysokość kwoty kredytu zostanie ustalona w trakcie rozmów, a Emitent poinformuje o zawarciu umowy z bankami lub rezygnacji z negocjacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-07 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu
2019-06-07 Marek Kapłucha Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki