99,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Emperia Holding SA (EMP)

Powzięcie wiadomości o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki Emperia Holding S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2018
Data sporządzenia: 2018-08-15
Skrócona nazwa emitenta
EMPERIA
Temat
Powzięcie wiadomości o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki Emperia Holding S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Emperia Holding S.A. („Spółka”), niniejszym informuje, iż powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 855/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Spółki („Uchwała”).

Uchwała została podjęta na skutek wniosku złożonego przez Spółkę do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 7 sierpnia 2018 r., w związku z podjęciem w dniu 31 lipca 2018 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w przedmiocie udzielenia zezwolenia na przywrócenie wszystkim 12.342.027 akcjom Spółki formy dokumentu - zniesienie dematerializacji akcji (Raport bieżący nr 55/2018).

Zgodnie z Uchwałą, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wykluczyć
z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW z dniem 21 sierpnia 2018 r. wszystkie 12.342.027 akcje Spółki, tj.:

(i) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
(ii) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
(iii) 2.093.700 (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii C
(iv) 408.400 (czterysta osiem tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
(v) 240.200 (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
(vi) 259.500 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
(vii) 1.333.300 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
(viii) 2.085.323 (dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
(ix) 1.271.796 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
(x) 55.747 (pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J;
(xi) 290.468 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K;
(xii) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L;
(xiii) 140.388 (sto czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł;
(xiv) 82.144 (osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii M;
(xv) 122.429 (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N;
(xvi) 158.632 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii P,

zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., oznaczonych kodem ISIN: PLELDRD00017.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-15 Dariusz Kalinowski Prezes Zarządu
2018-08-15 Cezary Baran Wiceprezes Zarządu
2018-08-15 Kęstutis Gailius Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.