REKLAMA
PIT 2023

EKO EXPORT S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.11.2023 r.

2023-11-15 09:58
publikacja
2023-11-15 09:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
5_podjete_uchwaly_na_ZWZ_14.11.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-15
Skrócona nazwa emitenta
EKO EXPORT S.A.
Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.11.2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 14 listopada 2023 roku ("Walne Zgromadzenie") wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.
Jednocześnie Spółka informuje, że:
- Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,
- nie było uchwał, które objęte zostały porządkiem obrad, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie z powodu braku kworum,
- podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
5_podjęte uchwały na ZWZ 14.11.2023.pdf5_podjęte uchwały na ZWZ 14.11.2023.pdf Podjęte uchwały

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-15 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki