REKLAMA
WEBINAR

Dodatkowe 400 zł miesięcznie na dziecko. Kto skorzysta z dofinansowania?

Dominika Florek2022-09-06 09:45redaktor Bankier.pl
publikacja
2022-09-06 09:45

Rodzice dzieci do lat 3  mogą otrzymać dodatkowe 400 zł "na żłobek" miesięcznie. Dofinansowanie przeznaczone jest dla pociech, na które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy. Nowe świadczenie nie posiada kryterium dochodowego. Przeanalizowaliśmy szczegóły tzw. żłobkowego. 

Dodatkowe 400 zł miesięcznie na dziecko. Kto skorzysta z dofinansowania?
Dodatkowe 400 zł miesięcznie na dziecko. Kto skorzysta z dofinansowania?
fot. Oksana Kuzmina / / Shutterstock

Od 1 kwietnia 2022 r. rodzice będą mogli otrzymać dodatkowe 400 zł miesięcznie na wydatki związane z opłaceniem pobytu pociechy w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Świadczenie żłobkowe nie będzie przyznawane na każde dziecko - są warunki skorzystania z dofinansowania.

"Żłobkowe" – dla kogo?

Komu przysługuje świadczenie żłobkowe? Dofinansowanie w wysokości maksymalnie 400 zł miesięcznie przysługuje na dziecko, na które rodzic, opiekun prawny lub inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Tzw. żłobkowe będzie więc można otrzymać na na:

  • dziecko pierwsze lub jedyne w rodzinie, niezależnie od wieku, pod warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystania z opieki dziennego opiekuna,
  • na każde dziecko w wieku przed miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończenia 35. miesiąca życia, pod warunkiem, że dziecko uczęszcza do instytucji opieki.

Świadczenie żłobkowe nie ma kryterium dochodowego. Skorzystają z niego wszyscy rodzice bez względu na miesięczne przychody gospodarstwa domowego. Pod warunkiem, że spełniają kryteria opisane powyżej.

Świadczenie żłobkowe – ile wynosi?

Rodzice będą mogli skorzystać z miesięcznego dofinansowania w wysokości 400 zł na dziecko - jednak nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Przykładowo, jeżeli miesięczne koszty wynoszą 350 zł to taka suma zostanie przekazana instytucji. Świadczenie nie pokrywa kosztów związanych z wyżywieniem.

Warto pamiętać, że pieniądze z tzw. żłobkowego będą przelewane "bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka" – czytamy na stronie resortu rodziny i polityki społecznej.

Dofinansowanie będzie przysługiwać z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 roku, jeżeli dziecko w pierwszych miesiącach tego roku uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego lub przebywało pod opieką dziennego opiekuna.

Jak złożyć wniosek o 400+?

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2022 r. Osobami upoważnionymi są rodzice, w tym opiekunowie prawni oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Wnioski będą można będzie złożyć:

  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portal Empatia,
  • lub bankowość elektroniczną,

"Rodzic może złożyć wniosek o dofinansowanie nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego lub objęcia dziecka opieką przez dziennego opiekuna. Jeśli rodzic złoży ten wniosek w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego lub objęcia dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, to dofinansowanie będzie przysługiwało od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego lub objęcia dziecka opieką przez opiekuna dziennego.  Jeśli rodzic złoży wniosek po upływie ww. 2-miesięcznego terminu, to dofinansowanie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku o ustalenie prawa do dofinansowania" – podaje resort.

Z danych podawanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że świadczeniem żłobkowym zostanie objętych około 108 tys. dzieci. W 2022 roku na ten cel przeznaczone zostanie blisko 520 mln zł.

Źródło:
Dominika Florek
Dominika Florek
redaktor Bankier.pl

Redaktor Bankier.pl. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zajmuje się tematyką konsumencką, śledzi także nowości w sektorze MSP. Monitoruje ofertę produktów bankowych dla firm, przygotowując rankingi kont dla przedsiębiorców. Tel.: +48 71 748 95 13

Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Dzieci

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki