REKLAMA

Dodatkowe 400 zł miesięcznie na dziecko. Kto skorzysta z dofinansowania?

Dominika Florek2022-09-05 06:00, akt.2023-10-05 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2022-09-05 06:00
aktualizacja
2023-10-05 06:00

Rodzice dzieci do lat 3 mogą otrzymać dodatkowe 400 zł "na żłobek" miesięcznie. Dofinansowanie przeznaczone jest dla pociech, na które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy. Nowe świadczenie nie posiada kryterium dochodowego. Przeanalizowaliśmy szczegóły tzw. żłobkowego. 

Dodatkowe 400 zł miesięcznie na dziecko. Kto skorzysta z dofinansowania?
Dodatkowe 400 zł miesięcznie na dziecko. Kto skorzysta z dofinansowania?
fot. Oksana Kuzmina / / Shutterstock

Rodzice będą mogli otrzymać dodatkowe 400 zł miesięcznie na wydatki związane z opłaceniem pobytu pociechy w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Świadczenie żłobkowe nie będzie przyznawane na każde dziecko – są warunki skorzystania z dofinansowania. 

400 zł na żłobek – dla kogo?

Komu przysługuje świadczenie żłobkowe? Dofinansowanie w wysokości maksymalnie 400 zł miesięcznie przysługuje na dziecko, na które rodzic, opiekun prawny lub inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Tzw. żłobkowe będzie więc można otrzymać na:

  • dziecko pierwsze lub jedyne w rodzinie, niezależnie od wieku, pod warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystania z opieki dziennego opiekuna,
  • na każde dziecko w wieku przed miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończenia 35. miesiąca życia, pod warunkiem że dziecko uczęszcza do instytucji opieki.

Świadczenie żłobkowe nie ma kryterium dochodowego. Skorzystają z niego wszyscy rodzice bez względu na miesięczne przychody gospodarstwa domowego. Pod warunkiem, że spełniają kryteria opisane powyżej.

"Żłobkowe" a pobieranie rodzinnego kapitału opiekuńczego

Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, na które rodzic pobiera rodzinny kapitał opiekuńczy, najwcześniej można otrzymać w 36 miesiącu życia dziecka, tj. po miesiącu, w którym nastąpiła ostatnia wypłata kapitału, jeśli byłby on wypłacany w kwocie 500 zł miesięcznie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że rodzice mogą skorzystać z dopłaty 400 zł do pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie.

400 zł na pobyt dziecka w żłobku a niania

Dofinansowanie w ramach tzw. żłobkowego nie przysługuje, jeżeli dzieckiem opiekuje się niania. Stanowisko potwierdza Zakład Ubezpieczeń Społecznych i podkreśla, że 400 zł przysługuje, jeśli  dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest objęte opieką dziennego opiekuna.

Świadczenie żłobkowe – ile wynosi?

Rodzice będą mogli skorzystać z miesięcznego dofinansowania w wysokości 400 zł na dziecko - jednak nie więcej, niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Przykładowo, jeżeli miesięczne koszty wynoszą 350 zł, to taka suma zostanie przekazana instytucji. Świadczenie nie pokrywa kosztów związanych z wyżywieniem.

Warto pamiętać, że pieniądze z tzw. żłobkowego będą przelewane "bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka" – czytamy na stronie resortu rodziny i polityki społecznej.

Dofinansowanie do żłobka obowiązuje w Polsce od 1 kwietnia 2022 r. 

Jak złożyć wniosek o 400+?

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2022 r. Osobami upoważnionymi są rodzice, w tym opiekunowie prawni oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Wnioski będzie można będzie złożyć:

  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portal Empatia,
  • lub bankowość elektroniczną,

"Rodzic może złożyć wniosek o dofinansowanie nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego, lub objęcia dziecka opieką przez dziennego opiekuna. Jeśli rodzic złoży ten wniosek w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego, lub objęcia dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, to dofinansowanie będzie przysługiwało od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego, lub objęcia dziecka opieką przez opiekuna dziennego. Jeśli rodzic złoży wniosek po upływie ww. 2-miesięcznego terminu, to dofinansowanie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku o ustalenie prawa do dofinansowania" – podaje resort.

Z danych podawanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że świadczeniem żłobkowym zostanie objętych około 108 tys. dzieci.

Źródło:
Dominika Florek
Dominika Florek
redaktor Bankier.pl

Redaktor Bankier.pl. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zajmuje się tematyką podatkową i konsumencką, śledzi także nowości w sektorze MSP. Monitoruje ofertę produktów bankowych dla firm, przygotowując rankingi kont dla przedsiębiorców. Tel.: +48 71 748 95 13

Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (3)

dodaj komentarz
andregru
Nowy plus bez kryterium dochodowego tylko pogłębia deficyt budżetu państwa i większe zadłużanie . Tak wygląda rozdawnictwo władza PIS i zadłużanie wszystkich Polaków .
vacarius
Ukrainki nigdy nas nie opuszczą przez te wszystkie dopłaty. I też nigdy nie zechcą Polaka. Bo po co im chłop gdy jego kasę już dostają.
wilanow
Oby skorzystali wszyscy i tylko ci ludzie, którzy pracują. Oby te wszystkie plusy były odliczeniem od podatków.

Powiązane: Dzieci

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki