REKLAMA

DOM DEVELOPMENT S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

2021-05-10 13:25
publikacja
2021-05-10 13:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_18K_2021_zal_Sprawozdanie-Rady-Nadzorczej-o-wynagordzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB18K_2021_zal2_Sprawozdanie-niezaleznego-bieglego-rewidenta-z-uslug-atestacyjnej-dotyczacej-oceny-Sprawozdania-o-wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021 K
Data sporządzenia: 2021-05-10
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W uzupełnieniu do treści raportu bieżącego numer 18/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r., zawierającego treść projektów uchwał proponowanych do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 27 maja 2021 r., Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za lata 2019-2020 oraz Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.
Załączniki
Plik Opis
RB 18K_2021 zał Sprawozdanie-Rady-Nadzorczej-o-wynagordzeniach.pdfRB 18K_2021 zał Sprawozdanie-Rady-Nadzorczej-o-wynagordzeniach.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za lata 2019-2020
RB18K_2021 zał2 Sprawozdanie-niezależnego-biegłego-rewidenta-z-usług-atestacyjnej-dotyczącej-oceny-Sprawozdania-o-wynagrodzeniach.pdfRB18K_2021 zał2 Sprawozdanie-niezależnego-biegłego-rewidenta-z-usług-atestacyjnej-dotyczącej-oceny-Sprawozdania-o-wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-10 Jarosław Szanajca Prezes Zarządu
2021-05-10 Leszek Stankiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki