DINO POLSKA S.A.: Inwestycja dotycząca nowego centrum logistycznego

2019-06-06 09:18
publikacja
2019-06-06 09:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-06
Skrócona nazwa emitenta
DINO POLSKA S.A.
Temat
Inwestycja dotycząca nowego centrum logistycznego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Dino Polska S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 czerwca 2019 r. podjął decyzję w sprawie rozpoczęcia budowy nowego centrum dystrybucyjnego Spółki w miejscowości Łobez, w województwie zachodniopomorskim (”Inwestycja”). W tym celu Spółka będzie zawierała szereg umów z niezależnymi od Spółki podmiotami, wyspecjalizowanymi w realizacji takich inwestycji, w tym z podmiotem, który będzie pełnił rolę generalnego wykonawcy. Inwestycja będzie polegała na kompleksowej budowie i wyposażeniu m.in. mroźni, chłodni, magazynów z kontrolowaną temperaturą, magazynu suchego oraz części socjalno-biurowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi i miejscami parkingowymi. Planowana łączna powierzchnia magazynowa wyniesie 43,5 tys. metrów kwadratowych. Szacowany łączny koszt inwestycji wyniesie około 80 mln PLN (netto) i zostanie sfinansowany ze środków własnych Spółki oraz z kredytów bankowych. Celem nowego centrum dystrybucyjnego będzie obsługa dostaw towarów do rosnącej liczby sklepów Dino i wsparcie dalszej ekspansji geograficznej sieci. Spółka oczekuje, że Inwestycja zakończy się w drugim kwartale 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 6/2019


Date: 6 June 2019


Subject: Investment in a new
distribution center


The Management Board of Dino Polska
S.A. (“Company”) reports that today, i.e. 6 June 2019 it made the
decision to commence the construction of the Company’s next distribution
center in the community of Łobez in the Western Poland Voivodship
(“Investment”). For this purpose, the Company will enter into a number
of contracts with entities independent of the Company that specialize in
the execution of such investments, including the entity that will play
the role of general contractor. This investment will involve the
comprehensive construction and fit-out of the freezer, refrigerated
storage area, controlled-temperature warehouses, dry goods warehouse and
social and office space with the accompanying technical infrastructure,
internal roads and parking spots. The total planned warehouse space will
be 43.5 thousand square meters. The total net estimated cost of the
investment will be approximately PLN 80 million and it
will be financed using the Company’s own funds and bank loans. The
purpose of the new distribution center is to handle the deliveries of
goods to the growing number of Dino stores and support the network’s
ongoing geographic expansion. The Company anticipates that the
Investment will be completed in the second quarter of 2020.


Legal basis:


Article 17 of Regulation (EC) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-06 Jakub Macuga Członek Zarządu
2019-06-06 Michał Krauze Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki