DGA: Informacja na temat ustalenia wartości godziwej posiadanych udziałów przez Emitenta w spółce PBS Sp. z o.o.

2020-03-26 14:48
publikacja
2020-03-26 14:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-26
Skrócona nazwa emitenta
DGA
Temat
Informacja na temat ustalenia wartości godziwej posiadanych udziałów przez Emitenta w spółce PBS Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DGA S.A. (Emitent) informuje, że zakończona została analiza i wycena wartości godziwej posiadanych udziałów w spółce PBS Sp. z o.o., która przeprowadzana jest w związku z badaniem sprawozdania finansowego za 2019 r. przez biegłego rewidenta. Emitent otrzymał od spółki PBS Sp. z o.o. zaktualizowane prognozy finansowe, na podstawie których dokonano ustalenia nowej wartości godziwej posiadanych udziałów, które zostały ustalone metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

W wyniku wyceny ustalono, że wartość godziwa posiadanych udziałów w spółce PBS Sp. z o.o. na 31.12.2019 r. wynosi 895.000 zł i uległa zmniejszeniu w stosunku do stanu z dnia 31.12.2018 r. o kwotę 1.105.000 zł. Niższa wartość godziwa w tej kwocie wpłynie na obniżenie wyniku finansowego za 2019 r.

Obniżenie prognoz będących podstawą wyceny wartości godziwej udziałów w spółce PBS Sp. z o.o. wynika m.in. z obecnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa COVID-19 i zmieniającego się otoczenia gospodarczego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Andrzej Głowacki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki