REKLAMA

DEKTRA S.A.: Raport miesięczny za grudzień 2020 r.

2021-01-14 12:22
publikacja
2021-01-14 12:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-14
Skrócona nazwa emitenta
DEKTRA S.A.
Temat
Raport miesięczny za grudzień 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za grudzień 2020 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:
328 860,45 zł w grudniu 2020 r., co oznacza spadek o 7,8 % rdr.,

13 877 001,96 zł narastająco w okresie styczeń – grudzień 2020 r., co oznacza spadek
o 14,1 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:
Podobnie jak w poprzednich miesiącach, również w grudniu odczuwalne były utrudnienia
w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na wystąpienie pandemii wirusa COVID-19, a także związane z tym mniejsze zainteresowanie ofertą handlową Emitenta.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
ESPI 20/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. Raport miesięczny za listopad 2020 r.
ESPI 21/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wezwanie akcjonariusza do złożenia
w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
EBI 11/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

4. Kalendarz inwestora:
w dniu 12 lutego 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za styczeń
2021 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-14 Beata Stefańska prezes zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki