Cudzoziemiec też otrzyma mieszkaniową pomoc w Polsce?

Trudno ukryć, że kwestia pobierania pomocy socjalnej przez cudzoziemców aktualnie wzbudza dość duże emocje. W tym kontekście można podać przykład popularnego programu "Rodzina 500+", z którego coraz częściej korzystają obcokrajowcy. Ciekawie przedstawia się też kwestia pomocy mieszkaniowej dla cudzoziemców.

(YAY Foto)

Polska nie jest krajem cechującym się dobrą dostępnością samorządowych lokali i wysokim poziomem mieszkaniowych benefitów. Tym niemniej eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili sprawdzić, na jakie formy pomocy związanej z potrzebami mieszkaniowymi może obecnie liczyć cudzoziemiec.

Obcokrajowiec może korzystać z gminnych lokali tak jak Polak

W kontekście pomocy mieszkaniowej dla cudzoziemców kluczowa wydaje się kwestia dostępności lokali komunalnych i socjalnych. Polska zmaga się z deficytem takich „M” szacowanym na 160 000-200 000 jednostek. Trzeba jednak pamiętać, że dostępność gminnych mieszkań jest zróżnicowana w poszczególnych częściach kraju. Niektóre gminy cechują się znacznie krótszym czasem oczekiwania na przydział lokalu komunalnego lub socjalnego niż inne. To dobra wiadomość dla cudzoziemców, ponieważ mogą oni ubiegać się o najem gminnego mieszkania na takich samych prawach jak Polacy.

Jak wskazuje portal RynekPierwotny.pl, Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego podkreśla, że zadaniem gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Obowiązujące przepisy nie wskazują, że osoba wnioskująca o przydział gminnego lokum musi posiadać obywatelstwo polskie lub zameldowanie na terenie danej gminy. Orzecznictwo sądów administracyjnych sugeruje, że samorządy nie powinny wprowadzać innych kryteriów najmu niż te związane z sytuacją lokalową wnioskodawcy oraz niskim poziomem dochodów. W związku z powyższym obcokrajowiec (nawet niezameldowany) może wnioskować o najem lokum z gminnego zasobu na dokładnie takich samych zasadach jak polski obywatel.

Dla cudzoziemców przewidziano także dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe stanowią kolejny element systemu pomocy związanego z zaspokojeniem potrzeb lokalowych. Wg portalu RynekPierwotny.pl na takie finansowe wsparcie mogą liczyć niezamożne osoby (m.in. właściciele lokali i domów oraz najemcy). Pomimo niewielkiej wartości przeciętnego dodatku mieszkaniowego (ok. 200 zł miesięcznie), stanowi on wydatną pomoc dla wielu najmniej zamożnych beneficjentów. Do tej grupy osób korzystających z dodatku mieszkaniowego zaliczają się również obcokrajowcy. Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych nie określa bowiem wymagań dla beneficjentów dotyczących obywatelstwa polskiego. Wspomniany akt prawny nie zawiera też przepisów, które wykluczałyby część cudzoziemców w zależności od czasu pobytu na terenie naszego kraju. Obcokrajowcy wnioskujący o dodatek mieszkaniowy muszą spełnić identyczne wymagania ustawowe jak obywatele polscy. Różnica w zakresie formalności dotyczy tylko obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających status cudzoziemca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Warto podkreślić, że identyczne zasady pomocy dla cudzoziemców obowiązują też w przypadku wnioskowania o dodatek energetyczny, czyli uzupełniającą dopłatę do rachunków za prąd.

Obywatel innego kraju otrzyma dopłaty z „Mieszkania Plus”

W kontekście pomocy mieszkaniowej dla cudzoziemców nie można pominąć szeroko promowanej inicjatywy rządu, czyli programu "Mieszkanie Plus". Tempo realizacji „Mieszkania Plus” na razie nie wygląda imponująco, ale przedstawiciele rządu zapewniają, że ta inicjatywa niebawem będzie bardziej zauważalna. Wszystko wskazuje na to, że z dobrodziejstw programu "Mieszkanie Plus" skorzystają również cudzoziemcy legalnie przebywający na terenie naszego kraju. Szczególnie ciekawie wygląda kwestia planowanych dopłat do czynszu, które wedle aktualnych założeń rządu mają pozwolić mniej zamożnym gospodarstwom domowym na obniżenie kosztów najmu „Mieszkań Plus”. Ustawa wprowadzająca wspomniane dopłaty (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania) wskazuje, że na dotację do czynszu będą mogli liczyć również wybrani cudzoziemcy.

Warto podkreślić, że ustawodawca przewidział dość szeroki wachlarz okoliczności, na podstawie których obcokrajowiec otrzyma dopłatę obniżającą koszt najmu. Do tego dofinansowania mają być uprawnieni nie tylko obywatele Szwajcarii, państw UE/EFTA oraz członkowie ich rodzin z prawem pobytu na terenie Polski. Wedle ustawy z 20 lipca 2018 roku, dopłatę do czynszu za „Mieszkanie Plus” może otrzymać między innymi obcokrajowiec, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji albo uzyskał kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Tacy cudzoziemcy podobnie jak Polscy, muszą jednak poczekać na pojawienie się pierwszych ofert najmu z rządową dotacją. 

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne