REKLAMA
PIT 2023

Co zawiera umowa koalicyjna? CBA do likwidacji, więcej mieszkań i kwestia atomu

2023-11-10 13:14, akt.2023-11-10 15:00
publikacja
2023-11-10 13:14
aktualizacja
2023-11-10 15:00

W piątek 10 listopada nastąpiło długo wyczekiwanie podpisanie umowy koalicyjnej pomiędzy Platformą Obywatelską, Trzecią Drogą oraz Nową Lewicą. Jakie obietnice zawiera owa umowa? Najważniejsze z nich prezentujemy poniżej. 

Co zawiera umowa koalicyjna? CBA do likwidacji, więcej mieszkań i kwestia atomu
Co zawiera umowa koalicyjna? CBA do likwidacji, więcej mieszkań i kwestia atomu
fot. Sudarsan Thobias / / Shutterstock

W piątek o godz. 12 została parafowana umowa koalicyjna przez lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz współprzewodniczących Nowej Lewicy: Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia. Co znajdziemy w jej treści?

CBA do likwidacji

"Podporządkowanie Policji i służb specjalnych rządzącej opcji przez osiem ostatnich lat doprowadziło do ich skrajnego upolitycznienia, wielokrotnego wykorzystania do walki politycznej i ograniczania praw obywatelskich" - czytamy w umowie koalicyjnej.

Jak dodano, Koalicja ograniczy liczbę służb posiadających ustawowe uprawnienia do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz wprowadzi skuteczny mechanizm kontroli wykonywania tych czynności przez służby.

"Zlikwidowane zostanie Centralne Biuro Antykorupcyjne, a jego zasoby i kompetencje przekazane do innych służb, m.in. do pionu zwalczania przestępstw korupcyjnych w Centralnym Biurze Śledczym Policji. Dzięki temu wzmocniona będzie walka z korupcją, całkowicie porzucona przez poprzednią władzę" - wskazano.

W umowie podkreślono, że obywatele będą mieli prawo do informacji o zainteresowaniu nimi ze strony służb, w szczególności informacji o prowadzonej wobec nich kontroli operacyjnej.

Koalicja chce przyspieszyć tempo oddawania nowych mieszkań w Polsce

W umowie zapowiedziano także zwiększenie dostępności mieszkań. "Jest to jedno z głównych wyzwań, przed jakim stoi nasz kraj. Nieodpowiedzialna i nieudolna polityka zarówno rządu jak i NBP sprawiła, że dla milionów młodych Polaków niemożliwym było godne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych" - czytamy w umowie koalicyjnej.

Jak wskazano, strony koalicji stworzą warunki dla istotnego przyspieszenia tempa oddawania nowych mieszkań: własnościowych, dostępnych na najem realizowany także przez samorządy oraz mieszkań socjalnych i komunalnych. Państwo - jak dodano - będzie też wspierać samorządy w remontach pustostanów na cele mieszkaniowe.

Ponadto w umowie zapisano, że zapewnienie efektywnego i dostępnego transportu publicznego będzie stanowić jeden z priorytetowych obszarów koalicyjnej współpracy. "Koalicja aktywnie wesprze proces przywracania połączeń autobusowych oraz rozwijania sieci kolejowej, aby zatrzymać i odwrócić negatywne trendy w tym zakresie" - podkreślono.

W dokumencie czytamy, że środki budżetowe oraz fundusze unijne, których uruchomienie będzie zadaniem koalicji, zapewnią poprawę jakości komunikacji zbiorowej. "Utworzymy zintegrowany system pozwalający kupić bilet na przejazd z wykorzystaniem dowolnych środków transportu zbiorowego" - zapisano.

Przewidywalne podatki i transparentne finanse publiczne

W umowie zapisano, że koalicja zamierza jak najszybciej doprowadzić do powrotu przewidywalności w systemie podatkowym, poprzez ustabilizowanie prawa i przywrócenie dialogu z organizacjami reprezentującymi pracodawców i związkami zawodowymi, a także poprzez wprowadzenie zasady minimum 6-miesięcznego vacatio legis dla zmian w prawie podatkowym.

Strony umowy zgodnie zadeklarowały gotowość do zmniejszenia obciążeń podatkowych nakładanych na pracujących, zapowiedziano też dofinansowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

W umowie znalazł się zapis o podjęciu działań "na rzecz przywrócenia transparentności finansów Państwa" oraz "zapewnienia nad nimi demokratycznej kontroli". Strony mają dążyć do poprawy stanu finansów publicznych. Przeprowadzimy ma zostać przegląd powołanych przez poprzedników instytucji, m.in. pod kątem ich przydatności i kosztów funkcjonowania.

Umowa zawiera też zapis o przywróceniu korzystnych warunków do rozwoju działalności gospodarczej, np. poprzez odejście "od opresyjnego systemu podatkowo–składkowego m.in. poprzez wprowadzenie korzystnych i czytelnych zasad naliczania składki zdrowotnej". Zapowiedziano, że chorobowe pracownika od pierwszego dnia będzie płacone przez ZUS, oraz wprowadzenie kasowej metody rozliczania podatku PIT przed przedsiębiorców.

Koalicja: prokuratura będzie niezależna i apolityczna

"Zapewnimy legalność funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa konstytucyjnego. Dołożymy wszelkich starań, aby przywrócić konstytucyjny i apolityczny kształt Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Sądy muszą być blisko obywateli i mają im służyć. Skrócimy czas i obniżymy koszty postępowań sądowych. Konieczne jest także odciążenie sądów od spraw, które mogą być rozstrzygane w trybie administracyjnym" - zapowiedziano w tej umowie.

Jednocześnie zapowiedziano przywrócenie bezstronności i autorytetu "innych organów państwa zmienionych w ostatnich latach w partyjne przybudówki". "Odbudujemy służbę cywilną oraz przeprowadzimy reformę procesu legislacyjnego, otwierając go na szerokie konsultacje społeczne" - zadeklarowali sygnatariusze umowy.

Jednocześnie zapewniono, że "bezpieczeństwo Polek i Polaków jest dla Stron Koalicji zadaniem priorytetowym". "W obliczu bezprecedensowego zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa spowodowanego rosyjską agresją na Ukrainę, będziemy umacniać pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Będziemy konsekwentnie stać na straży polskich interesów prowadząc jasną i obliczalną politykę zagraniczną, czytelną dla przyjaciół i odstraszającą dla wrogów naszego państwa" - napisano.

"Polskie bezpieczeństwo oprzemy na trzech filarach: odbudowie wspólnoty narodowej, umocnieniu pozycji w Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim oraz wzmocnionej armii sprawnie dowodzonej i wyposażonej w nowoczesny sprzęt. Polska dyplomacja wymaga profesjonalizacji i odpolitycznienia. W trosce o bezpieczeństwo obywatelek i obywateli będziemy także dążyć do odbudowy obrony cywilnej" - stanowi umowa.

Walka o środki z KPO

W umowie znalazła się także kwestia środków z KPO. "Odblokujemy środki z KPO, które pozwolą wreszcie Samorządom na swobodne planowanie kluczowych inwestycji. Skończymy z polityką +tekturowych czeków+ jaką uprawiali nasi poprzednicy. Położymy kres praktyce nadużywania instrumentów nadzoru wobec samorządu" - wskazano.

Strony koalicji - jak czytamy w dokumencie - "dostrzegają wielki potencjał i zaangażowanie w procesy społeczne organizacji pozarządowych". "Organizacje Trzeciego Sektora nie mogą być pomijane i marginalizowane, a dystrybucja publicznych środków finansowych nie może odbywać się według klucza partyjnego, jak to miało miejsce do tej pory. Stworzymy system sprawiedliwego rozdziału środków publicznych, w którym jedynym kryterium będą merytoryczne wartości projektów zgłaszanych przez NGO-sy, a nie poglądy ich członków. Organizacje pozarządowe będą partnerem w procesie konsultacji przy tworzeniu prawa" - zaznaczono.

Korzystniejsze zasady naliczania składki zdrowotnej, lepsza opieka zdrowotna

"Przywrócimy korzystne warunki do rozwoju działalności gospodarczej. Ostatnie lata stały pod znakiem wojny wypowiedzianej przez rządzących polskim przedsiębiorcom. Bez odbudowy ducha przedsiębiorczości powrót na ścieżkę długoterminowego wzrostu gospodarczego, skutkującego wyższymi wynagrodzeniami, nie będzie możliwy. Odbudujemy zaufanie pomiędzy państwem a przedsiębiorcami. Odejdziemy od opresyjnego systemu podatkowo – składkowego m.in. poprzez wprowadzenie korzystnych i czytelnych zasad naliczania składki zdrowotnej" - podano w umowie.

"Potężny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w ostatnich latach musi być zatrzymany, dlatego strony Koalicji wprowadzą zasadę, że chorobowego pracownika już od pierwszego dnia będzie płacone przez ZUS. Zapewnimy kasową metodę rozliczania podatku PIT przez przedsiębiorców. Dla przedsiębiorców, odprowadzających składki za siebie, wprowadzimy możliwość czasowego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne" - dodano.

Jednocześnie zapewniono, że powstająca koalicja "chce zdecydowanej poprawy jakości i dostępności systemu ochrony zdrowia". "Podniesiemy nakłady na ochronę zdrowia. Zniesiemy limity na leczenie przez NFZ. Wprowadzimy mechanizmy oddłużania szpitali i urealnimy wycenę świadczeń zdrowotnych. Zapewnimy powszechną i dostępną pomoc psychologiczną i psychiatryczną finansowaną przez państwo. Zwiększymy rolę placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Rozszerzymy uprawnienia przedstawicieli innych zawodów medycznych i niemedycznych, by usprawnić funkcjonowanie systemu. Dołożymy wszelkich starań, aby skrócić kolejki do specjalistów" - wyliczono w umowie.

Koalicja zadowoli rolników?

Zapisane w umowie działania w obszarze rolnictwa to m.in. budowa infrastruktury logistycznej – takiej jak port zbożowy i nowe powierzchnie magazynowe. Strony koalicji zadeklarowały dążenie do stabilizacji sytuacji na rynkach rolnych, zwiększenia opłacalności produkcji poprzez rozwój potencjału eksportowego i unormowanie relacji z krajami trzecimi, działania na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt. Zadeklarowano też wsparcie dla wykorzystania potencjału rolnictwa i obszarów wiejskich do produkcji energii. Wprowadzony ma zostać maksymalnie 30-dniowy termin płatności przez markety i przedsiębiorstwa skupowe dla wytwórców żywności, powstać ma fundusz stabilizacyjny w celu ograniczenia strat wynikających z nieuczciwych praktyk pośredników.

Zmiany w edukacji, podwyżki w budżetówce

W umowie potwierdzono "pilną potrzebę podwyżek dla nauczycieli, pracowników służby publicznej, w tym administracji, sądów i prokuratury". "Stosowne akty prawne zapewniające podwyżki zostaną przedłożone w ciągu pierwszych stu dni rządów" - zapowiedziano.

Zapowiedziano też zwiększenie wydatków budżetowych w odniesieniu do systemu edukacji. "Zadbamy o zdrowe wyżywienie dzieci w szkołach. +Odchudzimy+ i zmienimy podstawę programową, tak aby szkoły uczyły kompetencji przyszłości, związanych z rozwojem nowych technologii, zdolności syntetycznego myślenia i współpracy w grupie, a dzieci po podstawówce płynnie posługiwały się językiem angielskim" - zapowiedziała koalicja.

Jednocześnie zadeklarowała ograniczenie obowiązków związanych z zadawaniem prac domowych tak "by czas po szkole był przeznaczony tylko dla rodziny i rozwijania swoich pasji".

"W każdej szkole będzie dostępna opieka psychologiczna. Wyprowadzimy politykę ze szkół, zwiększymy ich autonomię, pamiętając jednocześnie, że powinny przekazywać wartości nowoczesnego patriotyzmu, otwartości i praw człowieka oraz bogactwo polskiej kultury" - zadeklarowano.

"Jesteśmy zdeterminowani, żeby dokonać jak najszybciej podwyżki dla nauczycieli" - zauważył Kosiniak-Kamysz.

Konieczne zmiany w szkolnictwie wyższym

W umowie koalicyjnej podkreślono, że nauka i szkolnictwo wyższe wymagają zmian. Jak wskazano, potrzebne jest "odpolitycznienie, przywrócenie autonomii uczelni oraz wyższy poziom finansowania".

"Zmienimy system punktacji za publikacje naukowe. Strony Koalicji zgodnie deklarują, że dla poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki niezbędne będzie zdecydowane zwiększenie nakładów na badania i rozwój oraz stworzenie sprawnych kanałów wymiany wiedzy pomiędzy środowiskiem akademickim oraz przedsiębiorcami" - zapowiedziano.

Oferta koalicji dla rodzin i seniorów

W umowie koalicyjnej podkreślono, że świadczenia społeczne muszą być uzupełnione, zwłaszcza w obszarze systemowego wsparcia rodzin, osób z niepełnosprawnościami, opiekunów osób niesamodzielnych i seniorów.

"Koalicja widzi potrzebę kompleksowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej. Uprościmy system orzecznictwa, uchwalimy ustawę o asystencji dla osób niesamodzielnych" - zadeklarowano.

W dokumencie czytamy, że "państwo powinno zapewnić godne warunki życia emerytom i rencistom". "Wprowadzimy rozwiązania zwiększające aktywność społeczną osób starszych oraz gwarantujące godne warunki dla seniorów po śmierci współmałżonka. Wprowadzimy rozwiązania przywracające prawa nabyte emerytów pobierających świadczenia na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy" - zapisano.

Koalicja zapowiada odpolitycznienie mediów publicznych oraz kultury

"Kultura to zdaniem stron Koalicji kluczowy obszar funkcjonowania Państwa. Poprzednicy Koalicji doprowadzili do skrajnego upolitycznienia instytucji zajmujących się oceną i finansowaniem kultury, co często oznaczało wprowadzenie ukrytej cenzury. Sztuka musi być wolna!" - podkreślono w umowie.

Jak dodano, Koalicja będzie dążyć do odpolitycznienia kultury oraz unormowania statusu zawodowego artystów poprzez zapewnienie im zabezpieczenia socjalnego, świadczeń emerytalnych oraz dostępu do systemu opieki zdrowotnej.

W umowie liderzy koalicji zawarli także kwestie naprawy mediów publicznych. "Naprawimy i odpolitycznimy media publiczne. Stały się one w dużej mierze odpowiedzialne za rozłam w społeczeństwie, szerzenie kłamstw oraz celowo urządzane nagonki i kampanie nienawiści, prowadzące do rozbicia wspólnoty narodowej. Zobowiązujemy się podjąć wszystkie niezbędne kroki, by niezwłocznie przerwać ten proceder i wyciągnąć konsekwencje wobec siejących nienawiść za pieniądze publiczne" - zapisano.

Będą czytelne kryteria naboru na stanowiska zarządcze w spółkach SP?

"Jednym z priorytetów Koalicji będzie odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa poprzez wprowadzenie czytelnych kryteriów naboru na stanowiska zarządcze. W największych polskich firmach muszą pracować najlepsi specjaliści i managerowie, a nie osoby wybierane z klucza partyjnego lub rodzinnego. Strony Koalicji będą wspólnie działać na rzecz wdrażania najwyższych standardów ładu korporacyjnego w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa" - podano.

Powstanie spójny program rozwoju energetyki jądrowej

"Strony Koalicji podejmą wspólnie działania, by zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej. Będzie to możliwe m.in. dzięki uwolnieniu potencjału lądowej energetyki wiatrowej, fotowoltaiki, biogazowni, rozwojowi konkurencji i zaangażowaniu sektora prywatnego i samorządowego. Jednocześnie opracujemy założenia dla spójnego programu rozwoju energetyki jądrowej oraz precyzyjnie określimy sposób jego finansowania. Naszym celem jest również modernizacja i rozbudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych" - napisano.

W umowie napisano, że w celu zapewnienia źródeł finansowania tych przedsięwzięć, koalicja doprowadzi do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz przeznaczy całość wpływów z systemu handlu emisjami ETS na inwestycje w transformację energetyczną.

Ponadto koalicja zobowiązała się do zapewnienia niskich cen energii gospodarstwom domowym i firmom w oparciu o mechanizmy zdrowej konkurencji oraz jasne zasady działania rynku.

"Jednym z fundamentów rynku będzie energetyka prosumencka, zapewniająca milionom obywateli możliwość uczestnictwa w procesie wytwarzania energii" - napisano.

Zielona transformacja nie pójdzie w las

"Potwierdzamy wolę dialogu i respektowania ustaleń zawartych ze stroną społeczną. Zadbamy o sprawiedliwą transformację, uwzględniającą bezpieczeństwo pracowników sektora energetycznego. Istotnym elementem transformacji będzie walka z ubóstwem energetycznym" - dodano.

W umowie napisano, że strony Koalicji są zdeterminowane do przyspieszenia zielonej transformacji energetycznej.

"Stworzymy stabilne prawo wspomagające sprawiedliwą transformację energetyczną poprzez budowę systemów wspomagania finansowego i technologicznego. Bez czystej i taniej energii Polsce grozi zapaść konkurencyjna względem innych państw, co odbije się negatywnie na jakości życia i dochodach Polaków" - napisano.

Rzeki i lasy pod większą ochroną

Strony koalicji zobowiązują się też do zdecydowanych działań na rzecz poprawy poziomu ochrony polskich lasów, rzek i powietrza. "20 proc. najcenniejszych obszarów leśnych zostanie wyłączone z wycinki, eksport nieprzetworzonego drewna zostanie ograniczony, a drewno będzie służyć przede wszystkim polskim przedsiębiorcom" - zapewniają.

Umowa przewiduje też wprowadzenie zakazu spalania drewna w energetyce zawodowej, ustanowienie społecznego nadzoru nad lasami, wdrożenie programu odnowy bagien i torfowisk oraz zwiększenie powierzchni parków narodowych w porozumieniu z lokalnymi społecznościami.

"Wdrożymy stały monitoring czystości rzek oraz będziemy dążyć do ich renaturyzacji. Zlikwidujemy nielegalne składowiska toksycznych odpadów. Będziemy walczyć ze smogiem m.in. poprzez przyspieszenie procesu wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji. Wprowadzimy niezbędne zmiany w programie Czyste Powietrze" - deklarują w umowie.

Większy udział samorządów w podatku PIT

"Strony Koalicji zgodnie popierają decentralizację państwa. Uważamy, że powierzenie samorządom odpowiednich kompetencji wraz z zapewnieniem im stosownych środków finansowych zapewnia zarządzanie maksymalnie blisko ludzi. Będziemy zatem dążyć do przywrócenia samorządom szerokiej autonomii. Wzmocnimy ich dochody własne, m.in. poprzez zwiększony udział w podatku PIT oraz ponowne przyznanie im decyzyjności w tych obszarach, w których w ostatnich latach ją utraciły. Odblokujemy środki z KPO, które pozwolą wreszcie samorządom na swobodne planowanie kluczowych inwestycji. Skończymy z polityką "tekturowych czeków" jaką uprawiali nasi poprzednicy. Położymy kres praktyce nadużywania instrumentów nadzoru wobec samorządu" - podano.

BPL: JM/PAP: Karolina Kropiwiec

Źródło:Bankier24
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (40)

dodaj komentarz
carlito1
TO będzie rząd który nie zrobi nic. Jedynie z czym się dogadają na pewno to nowe pesudo ekologiczne podatki, klepnięcie wszystkiego co unia każe. Nie będzie żadnych mieszkań i tym podobnych słodkich pierdów. Stołki będą obstawione przez swoich tak jak był 8 lat temu. Ci ludzi już rządzili i udowodnili, że rządzić nie powinni.
bha
Raczej zastąpią wiele stołków swojakami i będzie znów wszędzie raczej Niby apolitycznie.
1984
Brawo dla moderatora za skasowanie posta gdzie podałem konsekwencje niedawnej decyzji PE. Tej samej którą na tym portalu opisaliście wczoraj. Po prostu brawa za klasową czujność, na pohybel wszelkim informacjom nieprzychylnym UE. Nawet gdy pochodzą z samego PE!

Chodzi o to, że unia chce zaiwanić kupę kasy jaką płacimy za CO2.
Brawo dla moderatora za skasowanie posta gdzie podałem konsekwencje niedawnej decyzji PE. Tej samej którą na tym portalu opisaliście wczoraj. Po prostu brawa za klasową czujność, na pohybel wszelkim informacjom nieprzychylnym UE. Nawet gdy pochodzą z samego PE!

Chodzi o to, że unia chce zaiwanić kupę kasy jaką płacimy za CO2. W ten sposób znika kilka miliardów jakie można by było oddać klientom indywidualnym aby zamrozić ceny prądu. Co jest w tej informacji, że ją kasujecie? Nie jedyną bo gdy tylko wspomnę o jakimś dziwacznym przepisie UE post znika. Ktoś kto zgłasza to moderacji niech sie ujawni, medal Pawki Morozowa czeka.
1984 odpowiada (usunięty)
Tu nawet nie chodzi o obraźliwe słowa. Pamietam dyskusję o "globalnym ociepleniu" gdzie moderator wyciął WSZYSTKIE (!!!) posty podważające tę "prawdę objawioną". Dosłownie wszystkie, nawet te gdzie nie było nic poza suchymi faktami! Później włączył się do niej jakiś zwolennik tej teorii i zapytał dlaczego nie Tu nawet nie chodzi o obraźliwe słowa. Pamietam dyskusję o "globalnym ociepleniu" gdzie moderator wyciął WSZYSTKIE (!!!) posty podważające tę "prawdę objawioną". Dosłownie wszystkie, nawet te gdzie nie było nic poza suchymi faktami! Później włączył się do niej jakiś zwolennik tej teorii i zapytał dlaczego nie ma poważnych argumentów przeciwko. Były ale się zmyły bo jakiś Pawka Morozow czuwa!

To nie tylko szeroko pojęta wolność słowa. Takie zabiegi czyli usuwanie BEZ ŚLADU różnych wypowiedzi jest manipulacją. Że niby tylko jedna strona ma rację, a po drugiej same trole bez poważnych argumentów. Tych chyba nigdy nie kasują, nawet jak są same bluzgi. Jak komuś brakuje siły argumentów stosuje argument siły i kasuje to co mu się nie podoba.
lightning_network odpowiada 1984
trzeba wiać z tego EuroKołchozu, a takie półgłówki niech zostają...
carlito1 odpowiada lightning_network
Niestety ale bardzo często doświadczam kasowania postów, czym bardziej merytoryczny tym częściej kasowany, za to te głupkowate albo napisane sarkastycznie nie są kasowane.
jaroslawzbigniew
Może teraz jakaś instytucja zajmie się zwalczaniem korupcji? CBA nigdy się nie zajęła. Korupcję to miała tylko w nazwie. Tak samo jak politycy PIS byli prawi i sprawiedliwi.
aod
Jak czytam bełkot o kompleksowych rozwiązaniach to mi się niedobrze robi.
aod
Po likwidacji CBA Karpiński będzie się czuł jak ryba w wodzie:-)
incitatus
PIS swoim nieudacznictwem i celową szkodliwością paradoksalnie wyświadczył przysługę opozycji i wbił sobie gwóźdź do trumny - bo ze sprzątanie po PISie to trochę tak jak ogarnięcie stajni Augiasza - zrobienie z niej pałacu z pewnością byłoby czasochłonne, ale początkowe uprzątnięcie nagromadzonego gufna jest szybkie i efekt jest PIS swoim nieudacznictwem i celową szkodliwością paradoksalnie wyświadczył przysługę opozycji i wbił sobie gwóźdź do trumny - bo ze sprzątanie po PISie to trochę tak jak ogarnięcie stajni Augiasza - zrobienie z niej pałacu z pewnością byłoby czasochłonne, ale początkowe uprzątnięcie nagromadzonego gufna jest szybkie i efekt jest łatwo zauważalny dla obserwatora z zewnątrz. Także można pozazdrościć koalicji łatwości w skonstruowaniu planu działań na pierwsze 100 dni.

Powiązane: PiS oddaje władzę

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki