REKLAMA

COMP: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A.

2023-11-09 17:10
publikacja
2023-11-09 17:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
COMP_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
COMP_projekty_uchwal_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
COMP_formualrz_pelnomocnictwa_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
COMP_formularz_odwolania_pelnomocnictwa_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
COMP_formularz_wniosek_o_umieszczenie_okreslonych_spraw_w_porzadku_obrad_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
COMP_formularz_wniosek_o_zwolanie_NWZ_przez_Akcjonariusza_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
COMP_formularz_wniosek_ze_zgloszeniem_projektow_uchwal_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-09
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 roku, o godz. 9:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zgody na proponowane zmiany statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w załączniku do niniejszego raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.
Załączniki
Plik Opis
COMP_ogloszenie o zwołaniu_NWZ.pdfCOMP_ogloszenie o zwołaniu_NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Comp SA
COMP_projekty uchwał_NWZ.pdfCOMP_projekty uchwał_NWZ.pdf Projekty uchwał NWZ Comp SA
COMP_formualrz pełnomocnictwa_NWZ.pdfCOMP_formualrz pełnomocnictwa_NWZ.pdf Formularz pełnomocnictwa
COMP_formularz odwołania pełnomocnictwa_NWZ.pdfCOMP_formularz odwołania pełnomocnictwa_NWZ.pdf Formularz odwołania pełnomocnictwa
COMP_formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_NWZ.pdfCOMP_formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_NWZ.pdf Wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad NWZ
COMP_formularz wniosek o zwołanie NWZ przez Akcjonariusza_NWZ.pdfCOMP_formularz wniosek o zwołanie NWZ przez Akcjonariusza_NWZ.pdf Wzór formularza z żądaniem akcjonariusza o zwołanie NWZ
COMP_formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_NWZ.pdfCOMP_formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_NWZ.pdf Wzór wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-09 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki