REKLAMA

COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umowy joint-venture w celu rozpoczęcia działalności w Republice Czeskiej

2022-06-22 16:09
publikacja
2022-06-22 16:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-22
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie umowy joint-venture w celu rozpoczęcia działalności w Republice Czeskiej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. („Columbus”) informuje, iż podpisał w dniu dzisiejszym z dwoma czeskimi podmiotami umowę joint-venture („Umowa”), która zakłada utworzenie spółki akcyjnej w Czechach („JVC”), która będzie prowadziła działalność polegającą na projektowaniu, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz innych produktów związanych z odnawialnymi źródłami energii na rzecz klientów indywidualnych i przedsiębiorców, a także świadczenie usług posprzedażowych. Działalność JVC prowadzona będzie pod marką Columbus, przy wykorzystaniu zasobów technologicznych, sprzedażowych i marketingowych Columbus.

Kapitał założycielski JVC wyniesie równowartość 5.000.000 CZK (słownie: pięć milionów koron czeskich), w którym Columbus obejmie 52% akcji dających prawo do 52% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy JVC, a partnerzy obejmą pozostałe 48% akcji dających prawo do 48% głosów na walnym zgromadzeniu JVC.
Umowa zawiera w szczególności zapisy regulujące ramowe zasady współpracy, zasady ładu korporacyjnego oraz procedury wyjścia stron z inwestycji. Strony ustaliły okres zakazu rozporządzania akcjami JVC do dnia 31 grudnia 2025 r. („Lock-up”). W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. Columbus może wykonać opcję call (żądanie sprzedaży) wobec wszystkich akcji partnerów za cenę, której sposób wyliczenia ustalono w Umowie. Strony ustaliły również procedury tag i drag along (odpowiednio prawo pociągnięcia pozostałych stron Umowy do sprzedaży akcji oraz prawo przyłączenia się Columbus do sprzedaży posiadanych akcji JVC) typowe dla tego rodzaju transakcji. Ponadto, po okresie Lock-up, strony dopuściły możliwość wprowadzenia akcji JVC do publicznego obrotu na rynku regulowanym.

Zawarcie niniejszej Umowy ma na celu rozpoczęcie prowadzenia działalności Columbus w Republice Czeskiej, a tym samym zapoczątkowuje wejście Columbus na rynki zagraniczne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-22 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki