REKLAMA

COLUMBUS ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.

2022-07-04 08:36
publikacja
2022-07-04 08:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-04
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy�ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy SA z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Columbus w dniu 30 czerwca 2022 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:
- Gemstone ASI S.A. – 16.871.282 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 46,48% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 24,53% ogólnej liczby głosów,
- Dawid Zieliński – 4.754.377 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 13,10% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 6,91% ogólnej liczby głosów,
- Piotr Kurczewski – 13.831.696 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 38,10% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 20,11% ogólnej liczby głosów.

Łącznie akcjonariusze będący w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. Gemstone ASI S.A., Dawid Zieliński, Piotr Kurczewski oraz Janusz Sterna (dysponujący na tym Zgromadzeniu 837.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 2,31% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 1,22% ogólnej liczby głosów) posiadali łącznie 36.294.355 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 99,98% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 52,77 ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-04 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki