REKLAMA

COLUMBUS ENERGY S.A.: Uzupełnienie do raportu nr 18/2023 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2023 r.

2023-06-05 22:58
publikacja
2023-06-05 22:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Polityka_roznorodnosci_Grupy_Kapitalowej_Columbus_Energy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-05
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Uzupełnienie do raportu nr 18/2023 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym przekazuje uzupełnienie do raportu nr 18/2023 z dn. 3 czerwca 2023 r., na podstawie którego zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 30 czerwca 2023 r., na godz. 14:00, w Krakowie w budynku przy ulicy Jasnogórskiej nr 9 (kod: 31-358). W drodze niniejszego uzupełnienia, Zarząd przekazuje dokument zawierający Politykę różnorodności, który stanowi załącznik do opublikowanego w raporcie nr 18/2023 projektu uchwały nr 23/06/2023, objętej punktem 14 ogłoszonego porządku obrad tego Zgromadzenia: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki różnorodności Columbus Energy S.A.”.

Zarząd przypomina, iż pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana w drodze raportu nr 18/2023 w dn. 3 czerwca 2023 r.
Załączniki
Plik Opis
Polityka różnorodności Grupy Kapitałowej Columbus Energy.pdfPolityka różnorodności Grupy Kapitałowej Columbus Energy.pdf Polityka różnorodności

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-05 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
2023-06-05 Michał Gondek Wiceprezes Zarządu
2023-06-05 Dariusz Kowalczyk-Tomerski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki