REKLAMA

COLUMBUS ENERGY: Informacje o rezygnacjach Członków Rady Nadzorczej oraz terminie uzupełnienia jej składu

2022-11-29 21:57
publikacja
2022-11-29 21:57
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu dzisiejszym Panowie Paweł Urbański, Łukasz Kaleta, Wojciech Wolny, Tomasz Misiak, Adrian Stachura, Paweł Piotrowski i Jerzy Ogłoszka złożyli rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Columbus. Rezygnacje zostały złożone ze skutkiem na moment otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 grudnia 2022 r. na godzinę 12:00.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż zwołane na 1 grudnia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ramach punktu 6 ogłoszonego porządku obrad: “Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”, winno uzupełnić skład Rady Nadzorczej. Zarząd zaproponuje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu kandydatury członków do Rady Nadzorczej, mając na względzie wypełnienie norm odnośnie kompetencji członków organów nadzorczych, w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Columbus do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki