REKLAMA
WEBINAR

CI GAMES S.A.: Aktualizacja filarów strategicznych CI Games S.A. na lata 2023 – 2027

2022-10-24 10:01
publikacja
2022-10-24 10:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Aktualizacja_strategii_CI_Games.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CI_Games_Strategic_Update_(24th_Oct_2022).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Aktualizacja filarów strategicznych CI Games S.A. na lata 2023 – 2027
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 24 października 2022 roku przyjął aktualizację strategicznych filarów rozwoju na lata 2023 – 2027.
Założenia przyjętych przez Zarząd strategicznych filarów rozwoju Spółki na lata 2023 – 2027 przedstawione zostały w dokumencie, który Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Przedstawione informacje nie mogą być rozumiane jako prognoza przyszłych wyników Spółki lub Grupy Kapitałowej CI Games S.A. Stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do realizacji określonych założeń i projektów, nie stanowią gwarancji czy zapewnienia, że takie zostaną osiągnięte w przyszłości. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie przedstawionych informacji.

Przyjęte strategiczne filary rozwoju Spółki mogą podlegać cyklicznym przeglądom dokonywanym przez Zarząd.

Załączniki
Plik Opis
Aktualizacja strategii_CI Games.pdfAktualizacja strategii_CI Games.pdf Prezentacja_PL
CI Games Strategic Update (24th Oct 2022).pdfCI Games Strategic Update (24th Oct 2022).pdf Prezentacja_ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number: 33/2022Date:
24 October 2022


Legal basis: Art. 17
section 1 of MAR – inside information


Subject: Update of
strategic pillars of CI Games S.A. for the years 2023 - 2027


The Management Board of CI Games S.A. with a
registered office in Warsaw (“the Company”) hereby informs
that on 24th October 2022 it adopted the updated strategic
pillars for the years 2023 - 2027.


The assumptions for the strategic pillars of the
Company's development for the years 2023 - 2027 adopted by the
Management Board are presented in the document that the Company provides
in the attachment to this report.The
presented information is not a forecast of the future results of the
Company or the CI Games S.A. Capital Group. Statements about
expectations as to the implementation of specific assumptions and
projects do not constitute a guarantee or assurance that such will be
achieved in the future. The Company is not responsible for the effects
of decisions made on the basis of the information provided.


The adopted strategic pillars of the Company's
development may be subject to periodical reviews carried out by the
Management Board.Legal basis:
Article 17 Section 1 in connection with article 7 Section 1 of
Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on Market Abuse (MAR).


Disclaimer: This
English language translation may contain certain discrepancies. In case
of any differences between the Polish and the English versions, the
Polish version shall prevail.
INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-24 Marek Tymiński Prezes Zarządu
2022-10-24 David Broderick Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki