REKLAMA

CFI HOLDING S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półorocze 2023 r.

2023-09-21 15:38
publikacja
2023-09-21 15:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-21
Skrócona nazwa emitenta
CFI HOLDING S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półorocze 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent” „Spółka "), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., skorygowanego w dniu 8 lutego 2023 roku raportem bieżącym nr 2/2023 K, w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2023 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości Skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe.

Pierwotnie data publikacji wskazanego raportu została ustalona na dzień 25 września 2023 roku.

Nowy termin publikacji Skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe, został wyznaczony na dzień 2 października 2023 roku.

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raportach bieżących nr 2/2023 oraz 2/2023 K na dzień publikacji niniejszego raportu, nie ulegają zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-21 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Nawet 6% w skali roku na atrakcyjnej lokacie Facto

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki