WAŻNE

CFI HOLDING S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku - korekta

2020-07-01 20:48
publikacja
2020-07-01 20:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020 korekta
Data sporządzenia: 2020-07-01
Skrócona nazwa emitenta
CFI HOLDING S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku - korekta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: „Emitent” „Spółka ") informuje, że w raporcie bieżącym nr 12/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku, dotyczącym zmiany terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku, nastąpiła omyłka w zakresie wskazanej w treści raportu daty publikacji raportu okresowego.

W treści raportu nr 12/2020 wskazano, że nowy termin publikacji raportu okresowego, o którym mowa powyżej, przy uwzględnieniu § 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 622) to:
- jednostkowy oraz skonsolidowany raport za I kwartał 2020 – 30.07.2020 roku.

Tymczasem mając na uwadze, że zgodnie z powołanym przepisem, termin określony w § 79 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w zakresie raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych za kwartały rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2019 r., jednak nie później niż w dniu 1 maja 2020 r., przedłuża się o 60 dni – jednostkowy oraz skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku winien zostać opublikowany przez Emitenta najpóźniej do dnia 29.07.2020 roku

W związku z powyższym informuję, że jednostkowy oraz skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku zostanie opublikowany w dniu 29 lipca 2020 roku, a nie jak błędnie wskazano w raporcie bieżącym nr 12/2020 w dniu 30 lipca.2020 roku.

Pozostała treść raportu bieżącego nr 12/2020 nie ulega zmianie.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-01 Joanna Feder-Kawczyńska Prezes Zarządu Joanna Feder-Kawczyńska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki