REKLAMA

CFI HOLDING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CFI Holding S.A. na dzień 28 sierpnia 2020 roku

2020-07-22 21:34
publikacja
2020-07-22 21:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZ_CFI_HOLDING_NA_DZIEN_28.08.2020_R.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_Uchwal_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na_28.08.2020_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
FORMULARZ_Pelnomocnictwa_na_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na_dzien_28.08.2020_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji_na_22.07.2020_R.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-22
Skrócona nazwa emitenta
CFI HOLDING S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CFI Holding S.A. na dzień 28 sierpnia 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 395 i art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402(1) par 1 k.s.h, niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CFI Holding S.A. na dzień 28 sierpnia 2020 roku na godz. 16.00, które odbędzie się w Warszawie, w hotelu Warsaw Plaza Hotel przy ul. Łączyny 5 (sala konferencyjna na I piętrze) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej tj. dokooptowania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia rozszerzonego składu Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce CFI Holding S.A., stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ CFI HOLDING NA DZIEŃ 28.08.2020 R.pdfOGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ CFI HOLDING NA DZIEŃ 28.08.2020 R.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28.08.2020 roku
Projekty_Uchwał_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na_28.08.2020 r.pdfProjekty_Uchwał_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na_28.08.2020 r.pdf Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 28.08.2020 roku
FORMULARZ_Pelnomocnictwa_na_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na dzień 28.08.2020 r.pdfFORMULARZ_Pelnomocnictwa_na_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na dzień 28.08.2020 r.pdf Formularz pełnomocnictwa na ZWZ zwołanego na dzień 28.08.2020 roku
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji_na_22.07.2020 R.pdfInformacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji_na_22.07.2020 R.pdf Informacja o ogónej liczbie akcji i głosów w związku ze zwołanie ZWZ na dzień 28.08.2020 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-22 Joanna Feder-Kawczyńska Prezes Zarządu Joanna Feder-Kawczyńska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki